EYD 2015: Djeca vrtićke dobi odslušala predavanja na temu „Kiselih kiša“

Grad Daruvar nastavio je s provođenjem aktivnosti u sklopu projekta „EYD 2015: Budućnost kakvu želimo – lokalne vlasti za održivi razvoj“. U suradnji s Hrvatskim šumama, odnosno gđom. Željkom Bakran – rukovoditeljicom Odjela za ekologiju Uprave šuma Podružnica Bjelovar, održana su dva predavanja za djecu vrtićke dobi. Predškolci Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Daruvar i mješovita skupina djece Češkog dječjeg vrtića Ferdo Mravenec Daruvar odslušala su predavanje na temu „Kisele kiše“.

Gđa. Bakran pojasnila je vrtićancima što su to kisele kiše, kako nastaju i kako utječu na okoliš, floru i faunu te čovjekovo zdravlje. Posebno je naglašena važnost prevencije, odnosno onoga što mi možemo učinit kako do kiselih kiša ne bi došlo, jer one u Hrvatskoj još uvijek nisu pojava. Djeca se obećala da će informacije s predavanja proslijediti roditeljima i ostalim članovima obitelji.

Projekt „EYD2015: Budućnost kakvu želimo – lokalne vlasti za održivi razvoj“, financiran je sredstvima Europske unije čiji je nositelj Klimatski Savez, a jedan od 16 partnera na projektu i predstavnik Republike Hrvatske je Grad Daruvar. Ono što je bitno i što se ovim projektom želi postići je da se od najranije dobi utječe na svijest o potrebi očuvanja čistog okoliša i odgovornog ponašanja prema prirodi. Ponašanje koje usvojimo kao djeca postaje obrazac ponašanja koji  primjenjujemo u budućnosti.

Obveza dostave PROR-POT obrazaca za udruge i druge neprofitne organizacije

Člankom 15. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 31/15.) neprofitne organizacije obvezne su davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora dostaviti Obrazac PROR-POT do 28. veljače 2017. godine (link), kojim izvještavaju o potrošnji proračunskih sredstava osim u slučaju kada je drugim propisima ili aktima utvrđen detaljniji sadržaj i izgled obrasca izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava. Obrazac PROR-POT se ne dostavlja Ministarstvu financija već samo davatelju financijskih sredstava iz javnih izvora. U skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15.) udruge i druge neprofitne organizacije (ako je primjenjivo) s davateljima financijskih sredstava zaključuju ugovore kojima je propisana i obveza izvještavanja na posebnim obrascima koji sadržavaju opisne i financijske podatke i koji su sadržajno detaljniji od propisanog PROR-POT obrasca. Prema tumačenju Ministarstva financija koje je Ured za udruge Vlade RH zaprimio 17. veljače 2016. godine, u slučaju postojanja ugovorom uređene obveze izvještavanja prema davatelju sredstava iz javnih izvora koja je sadržajno detaljnija od propisanog PROR-POT obrasca, udruga ili druga neprofitna organizacije nije u obvezi dostavljati ispunjen obrazac PROR-POT.

Odluka o privremenom financiranju Grada Daruvara od 01. siječnja do 31. ožujka 2017. godine

Odluka o privremenom financiranju Grada Daruvara za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine donesena je u četvrtak 09. veljače 2017. godine i stupit će na snagu danom objave u Službenom glasniku.

Odluka o privremenom financiranju temeljni je financijski akt koji će u prvom tromjesečju 2017. godine  osigurati redovito funkcioniranje gradskih tijela i proračunskih korisnika. Time je građanima Daruvara osigurano neometano ostvarivanje prava i izvršavanje obveza do redovitih izbora u mjesecu svibnju i dolaska novoizabranog gradonačelnika.

Osnovni zadatak Povjerenice je pratiti izvršenje Odluke o privremenom financiranju koje se obavlja razmjerno rashodima izvršenim u istom razdoblju 2016. godine, odnosno najviše do ¼ ukupno izvršenih rashoda bez izdataka. U razdoblju privremenog financiranja proračunski korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih niti preuzimati nove financijske obveze. Podmirenje prethodno preuzetih obveza zbog privremenog financiranja neće biti dovedeno u pitanje, a projekti koji su započeti  nastavljaju se i tijekom ovog razdoblja.

Ukupna sredstva koja su gradskoj upravi na raspolaganju u ovom razdoblju iznose 5.448.852,00 kuna i tim iznosom obuhvaćena su sredstva za gradska tijela, proračunske korisnike, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb i zdravstvo, te civilno društvo. U odluku o privremenom financiranju uvrštene su i kreditne obveze Termalnog vodenog parka i Pučkog otvorenog učilišta koje dolaze na naplatu u ovom razdoblju.

Povjerenica se zahvaljuje pročelnicima gradskih upravnih odjela: Mileni Šimić, Olgi Šimon-Danek i Ratku Vukoviću na stručno obavljenom poslu i izvrsnoj suradnji pri izradi Odluke, te zamjeniku gradonačelnika Vladimiru Bileku na podršci i savjetima.

 

Kompletnu Odluku možete pogledati ovdje.

POZIV ZA SVE ZAINTERESIRANE: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Grad Daruvar i tvrtka Nove mogućnosti d.o.o. organiziraju radionicu vezano za otvoren natječaj koja će se održati 07 .02. (utorak) 2017. godine u Velikoj vijećnici Grada Daruvara s početkom u 13,00 sati. Na radionici će biti predstavljene teme vezano za postupak prijave, izrade poslovnog plana, obvezama korisnika glede poreznog aspekta kao i predočeni najučestaliji problemi uočeni u prijavama s prvog natječaja.

EYD2015: Za učenike osnovnih škola održana predavanja na temu „Kisele kiše„

Aktivnosti  u sklopu projekta  EYD2015: Budućnost kakvu želimo – Lokalne vlasti za održivi razvoj, nastavljaju se i u 2017.godini. U sportskoj dvorani Osnovne škole Vladimira Nazora u Frankopanskoj ulici, 25. siječnja 2017. godine održana su dva predavanja. Na predavanjima su sudjelovali  svi učenici  od 1-4 razreda iz matične škole  te PŠ Frankopanska 80. U Češkoj osnovnoj školi J. A. Komenskog, predavanja su održana 26.siječnja 2017. godine za učenike trećih i četvrtih razreda.

Predavanja na temu „Kisele kiše“ održala je gđa. Željka Bakran, rukovoditeljica Odjela za ekologiju, Hrvatske šume-Uprava šuma Podružnica Bjelovar. Na predavanju su djeca učila o utjecaju kiselih kiša na biljke i tlo, život u vodi, zdravlje čovjeka te građevine. Naglašeno je da mi živimo u čistom gradu i da kod nas nema kiselih kiša. Za kraj predavanja djeca su  dobila savjete na koji način mogu dati svoj mali doprinos smanjenju štetnih plinova u atmosferu.

Nakon održane prezentacije, učenici su predavačici uputili mnogobrojna pitanja što svjedoči o njihovoj zainteresiranosti za ovu temu, a to svakako ohrabruje i daje nadu da će se u budućnosti sve više pažnje posvećivati očuvanju čistog i zdravog okoliša.

Ono što je bitno i što se ovim projektom želi postići je da se od najranije dobi utječe na svijest o potrebi očuvanja čistog okoliša i odgovornog ponašanja prema prirodi. Ponašanje koje usvojimo kao djeca postaje obrazac ponašanja koji  primjenjujemo u budućnosti.