EYD 2015: Održano predavanje u Češkoj osnovnoj školi Jana Amosa Komenskog

Učenici 1. i 2. razreda Češke osnovne škole Jana Amosa Komenskog Daruvar odslušali su predavanje na temu kiselih kiša koje je za njih pripremila i održala gđa. Željka Bakran – rukovoditeljica Odjela za ekologiju Hrvatskih šuma, Podružnica Bjelovar. Predavanje je održano u okviru projekta EYD 2015: „Budućnost kakvu želimo“ kojeg Grad Daruvar već treću godinu provodi u suradnji s Klimatskim savezom.

EYD 2015: Djeca vrtićke dobi odslušala predavanja na temu „Kiselih kiša“

Grad Daruvar nastavio je s provođenjem aktivnosti u sklopu projekta „EYD 2015: Budućnost kakvu želimo – lokalne vlasti za održivi razvoj“. U suradnji s Hrvatskim šumama, odnosno gđom. Željkom Bakran – rukovoditeljicom Odjela za ekologiju Uprave šuma Podružnica Bjelovar, održana su dva predavanja za djecu vrtićke dobi. Predškolci Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Daruvar i mješovita skupina djece Češkog dječjeg vrtića Ferdo Mravenec Daruvar odslušala su predavanje na temu „Kisele kiše“.

Gđa. Bakran pojasnila je vrtićancima što su to kisele kiše, kako nastaju i kako utječu na okoliš, floru i faunu te čovjekovo zdravlje. Posebno je naglašena važnost prevencije, odnosno onoga što mi možemo učinit kako do kiselih kiša ne bi došlo, jer one u Hrvatskoj još uvijek nisu pojava. Djeca se obećala da će informacije s predavanja proslijediti roditeljima i ostalim članovima obitelji.

Projekt „EYD2015: Budućnost kakvu želimo – lokalne vlasti za održivi razvoj“, financiran je sredstvima Europske unije čiji je nositelj Klimatski Savez, a jedan od 16 partnera na projektu i predstavnik Republike Hrvatske je Grad Daruvar. Ono što je bitno i što se ovim projektom želi postići je da se od najranije dobi utječe na svijest o potrebi očuvanja čistog okoliša i odgovornog ponašanja prema prirodi. Ponašanje koje usvojimo kao djeca postaje obrazac ponašanja koji  primjenjujemo u budućnosti.

Obveza dostave PROR-POT obrazaca za udruge i druge neprofitne organizacije

Člankom 15. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 31/15.) neprofitne organizacije obvezne su davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora dostaviti Obrazac PROR-POT do 28. veljače 2017. godine (link), kojim izvještavaju o potrošnji proračunskih sredstava osim u slučaju kada je drugim propisima ili aktima utvrđen detaljniji sadržaj i izgled obrasca izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava. Obrazac PROR-POT se ne dostavlja Ministarstvu financija već samo davatelju financijskih sredstava iz javnih izvora. U skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15.) udruge i druge neprofitne organizacije (ako je primjenjivo) s davateljima financijskih sredstava zaključuju ugovore kojima je propisana i obveza izvještavanja na posebnim obrascima koji sadržavaju opisne i financijske podatke i koji su sadržajno detaljniji od propisanog PROR-POT obrasca. Prema tumačenju Ministarstva financija koje je Ured za udruge Vlade RH zaprimio 17. veljače 2016. godine, u slučaju postojanja ugovorom uređene obveze izvještavanja prema davatelju sredstava iz javnih izvora koja je sadržajno detaljnija od propisanog PROR-POT obrasca, udruga ili druga neprofitna organizacije nije u obvezi dostavljati ispunjen obrazac PROR-POT.