Uspostavljen sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13) obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Grad Daruvar, Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar ili na e-mail komunalni.redar@daruvar.hr Isto tako, prijava se može podnijeti i osobnim dolaskom u Gradsku upravu Grada Daruvara, na adresi Trg kralja Tomislava 14.

Plan gospodarenja otpadom GRADA DARUVARA za razdoblje 2017.-2022. godine_NACRT

Plan gospodarenja otpadom_Izmjene i dopune Obrazca izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Daruvara za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu Grad Daruvar

Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom Grada Daruvara za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada.

Obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada.

Brošura – odvojeno sakupljanje otpada

Više informacija o gospodarenju otpadom možete saznati na linkovima http://naviku-usvojimo.hr ; http://www.fzoeu.hr ; http://www.mzoip.hr