P1280885

Poštovani,

ovim putem Vam želimo predstaviti Veleučilište u Daruvaru – u osnivanju, koje predstavlja jedan od najvažnijih projekata Grada Daruvara u slijedećem višegodišnjem razdoblju.

Veleučilište u Daruvaru – u osnivanju, je idejno zamišljeno kao suvremeno veleučilište po uzoru na moderna veleučilišta najrazvijenijih zemalja svijeta, na kojemu će se obrazovati mladi stručnjaci zapošljivi u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Pri pokretanju ovoga projekta sagledavali smo:

hrvatski kontekst – Grad Daruvar se nalazi u srcu „zelene“ Hrvatske, gotovo podjednako udaljen od Zagreba i Osijeka, te rijeka Drave i Save, u kojemu se nalaze nadaleko poznate Daruvarske toplice. Grad Daruvar je grad očuvane prirode i idealno je mjesto za rehabilitaciju i odmor, razvoj suvremenih zelenih tehnologija, ekološku poljoprivredu, poduzetništvo, te mnoge druge aktivnosti u svrhu razvoja društva u cjelini.
europski i svjetski kontekst – pri izradi programa uvažavali smo strategiju EUROPA 2020 koja nas je uputila u smjeru razvoja inovativnog i prirodoskladnog Veleučilišta, te projekcije Svjetske akademije umjetnosti i znanosti koja predviđa velike promjene u zanimanjima već u slijedećih 15-tak godina.

Imajući u vidu navedeno razvili smo nekoliko smjerova interdisciplinarnih studija, koji su u potpunosti u skladu s našim ciljevima i projekcijama razvoja grada i okolice, u slijedećim znanstvenim područjima:

1) Biomedicina i zdravstvo – planiramo pokrenuti studij koji će integrirati znanja iz područja medicinske rehabilitacije, fizioterapije, zdravstvenog turizma i ekonomije, a koji će uvelike biti naslonjen na Daruvarske toplice i turističku ponudu grada i okolice

2) Tehničke znanosti – plan je pokretanje studija koji će na stručnoj razini obrazovati kadrove iz područja obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, zaštite okoliša te ostalih prirodoskladnih tehnologija koje mogu biti dominantan čimbenik razvoja gospodarstva u godinama koje slijede

3) Biotehničke znanosti – planiramo pokrenuti studij koji će obrazovati mlade stručnjake u području proizvodnje hrane, koji će s jedne strane dobiti znanja potrebna za proizvodnju i preradu prehrambenih materijala, a s druge strane znanja za plasman prehrambenih proizvoda na tržište.

Nadamo se kako ste u ovom kratkom uvodnom tekstu dobili osnovne informacije o našim planovima i ciljevima vezanim uz uspostavu visokog obrazovanja u Daruvaru, te ćemo Vas o daljnjem napredovanju projekta pravovremeno izvještavati.

Hvala.