Vladimir Bilek

Zamjenik gradonačelnika za češku nacionalnu manjinu i saborski zastupnik za češku i slovačku nacionalnu manjinu

Zamjenik gradonačelnika ispred češke nacionalne manjine. Rođen je 10. srpnja 1979. u Pakracu. Završio Tehničku školu u Daruvaru (SSS-elektrotehničar). Oženjen, otac dvoje djece.

Zastupa manjinu:
– češku i slovačku

Kontakt:
Trg kralja Tomislava 7
Telefon/fax: 043/331-029
e-mail: vladimir.bilek@sabor.hr
Tajnica ureda: Lidija Horvat