Osim što se su povećale naknade za opremu za novorođeno dijete i to: za prvo dijete 1000 kuna, za drugo dijete u obitelji 3000 kuna te za treće i svako sljedeće dijete 5000 kuna, Grad Daruvar nastavio je provoditi pozitivne pronatalitetne mjere.

Vijest koja će vjerojatno razveseliti sve roditelje koji imaju djecu u jednom od dva daruvarska vrtića je smanjena cijena vrtića od 01. siječnja 2018. godine.
Mjesečni računi tako će biti umanjeni za 20% što će, vjerujemo, biti jedna od olakšica roditeljima. Razliku u cijeni vrtićima pokriva Grad Daruvar, a na temelju Financijskog plana vrtića.

Tim povodom Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar i Češki dječji vrtić Ferde Mravenca Daruvar obišao je gradonačelnik Damir Lneniček, a pridružila mu se i zamjenica Vanda Cegledi.

vrticimanje2

Skip to content