Dana, 09. prosinca 2019. godine u hotelu Termal s početkom u 17,00 sati održana je 11. redovna Skupština udruge Lokalna akcijska grupa „Bilogora – Papuk“.

Točke Dnevnog reda bile su : Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika, verifikacijske komisije, Izvješće verifikacijske komisije i utvrđivanje broja nazočnih sa pravom glasovanja, Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine, Imenovanje novog člana Upravnog odbora, Imenovanje Povjerenstva za prigovor (promjena člana), Imenovanje zamjenskog člana UO, Usvajanje Financijskih izvješća udruge za 2018. g., Izvješća Nadzornog odbora za 2018. g., i Odluka o pokrivanju gubitka poslovne godine 2018. g., Usvajanje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. g., Izvješće – Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. g., Usvajanje financijskog plana i obrazloženje financijskog plana za 2020. g., Plana aktivnosti za 2020. g., Plana otplate i zaduživanja za 2020., Plana novčanih tijekova za 2020., Usvajanje Plana raspisivanja LAG natječaja za 2020. g., Odluka o stavljanju van snage Procedure za nabavu roba, radova i usluga iz 2016., Usvajanje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Odluka o davanju ovlasti Upravnom odboru za imenovanje članova Povjerenstva za praćenje i evaluaciju provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a „Bilogora-Papuk“, Oluka o davanju ovlasti za potpisivanje Sporazuma o partnerskim projektima, Pitanja i prijedlozi.
Točke dnevnog reda su usvojene.

Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.