Dana, 04. rujna 2019. godine u Velikoj vijećnici uprave Grada Daruvara s početkom u 18,00h održana je 21. sjednica Gradskog vijeća.

Točke Dnevnog reda bile su : Aktualni sat, Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara, Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mirovanja mandata vijećnice Snježane Hopp, Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Daruvara, Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2019. g., za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019.g., Prijedlog II. izmjena Proračuna Grada Daruvara za 2019. g., Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o javnim potrebama u kulturi Grada Daruvara za 2019. g., Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o programu javnih potreba u sportu Grada Daruvara za 2019. g., Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o financiranju socijalnog programa iz Proračuna Grada Daruvara za 2019. g., Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Daruvara za 2019.g., Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019., Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. g., Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2019. g., Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o izboru Mandatnog povjerenstva, Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za financije i proračun, Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju „Poduzetničke zone – Dalit“, Prijedlog Odluke o unosu nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara u temeljni kapital Termalnog vodenog parka Aquae Balissae d.o.o. Daruvar te Pitanja i prijedlozi.

Sve točke Dnevnog reda su usvojene.

Za predsjednika Gradskog vijeća izabran je Stjepan Trkač.

Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.