Dana, 19. ožujka 2021. godine s početkom u 18,00 sati u dvorani Hrvatskog doma održana je 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Daruvara.
Točke Dnevnog reda bile su:
1./ Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika s 32. sjednice od 17. 02. 2021. g.
3. / Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Daruvara za 2020. g.
– Prijedlog Odluke izvršenju programa javnih potreba u kulturi Grada Daruvara za 2020. g
– Prijedlog Odluke o izvršenju programu javnih potreba u sportu Grada Daruvara za 2020. g.
– Prijedlog Odluke o izvršenju socijalnog programa Grada Daruvara za 2020. g.
– Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. g.
– Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. g.
– Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. g.
-Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine u prostoru za 2020. g.
4./ Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Daruvara za 2020. g.
5./ Procedura o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Daruvara
6./ Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske pričuve u veljači 2021. g.
7./ Izvješće o radu gradonačelnika Grada Daruvara za razdoblje od 01. 07. do 31. 12. 2020. g. – prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika
8./Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Daruvara za 2020. g. u povodu Dana Grada Daruvara
9./Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Daruvara za 2021. g. u povodu Dana Grada Daruvara
10./Prijedlog Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Grada Daruvara
11./ Pitanja i prijedlozi.
Sve točke su usvojene
Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.
Skip to content