Odluka o privremenom financiranju Grada Daruvara za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine donesena je u četvrtak 09. veljače 2017. godine i stupit će na snagu danom objave u Službenom glasniku.

Odluka o privremenom financiranju temeljni je financijski akt koji će u prvom tromjesečju 2017. godine  osigurati redovito funkcioniranje gradskih tijela i proračunskih korisnika. Time je građanima Daruvara osigurano neometano ostvarivanje prava i izvršavanje obveza do redovitih izbora u mjesecu svibnju i dolaska novoizabranog gradonačelnika.

Osnovni zadatak Povjerenice je pratiti izvršenje Odluke o privremenom financiranju koje se obavlja razmjerno rashodima izvršenim u istom razdoblju 2016. godine, odnosno najviše do ¼ ukupno izvršenih rashoda bez izdataka. U razdoblju privremenog financiranja proračunski korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih niti preuzimati nove financijske obveze. Podmirenje prethodno preuzetih obveza zbog privremenog financiranja neće biti dovedeno u pitanje, a projekti koji su započeti  nastavljaju se i tijekom ovog razdoblja.

Ukupna sredstva koja su gradskoj upravi na raspolaganju u ovom razdoblju iznose 5.448.852,00 kuna i tim iznosom obuhvaćena su sredstva za gradska tijela, proračunske korisnike, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb i zdravstvo, te civilno društvo. U odluku o privremenom financiranju uvrštene su i kreditne obveze Termalnog vodenog parka i Pučkog otvorenog učilišta koje dolaze na naplatu u ovom razdoblju.

Povjerenica se zahvaljuje pročelnicima gradskih upravnih odjela: Mileni Šimić, Olgi Šimon-Danek i Ratku Vukoviću na stručno obavljenom poslu i izvrsnoj suradnji pri izradi Odluke, te zamjeniku gradonačelnika Vladimiru Bileku na podršci i savjetima.

 

Kompletnu Odluku možete pogledati ovdje.