U uredu gradonačelnika Damira Lneničeka održan je radni sastanak gradonačelnika s načelnicima Općina – Dežanovac, Đulovac, Končanica, Sirač te predstavnicima Javne vatrogasne postrojbe, a vezano za sljedeće teme:
– Brza cesta
– HŽ teretni promet
– Javna vatrogasna postrojba
– Razvojna agencija