Search

Radi uvida u stambene potrebe građana i boljeg planiranja Programa društveno poticane stanogradnje, Grad Daruvar provodi anketu o zainteresiranosti građana za rješavanje stambenog pitanja putem Programa POS-a.

O rezultatima ankete izvijestiti će se Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) koja potom izvještava Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Grad Daruvar poziva građane da ispune anketni upitnik i dostave ga najkasnije do 25. studenoga 2022. godine na e-mail adresu daruvar@daruvar.hr ili osobno u Grad Daruvar, Trg kralja Tomislava 14 ili poštom na navedenu adresu Grada Daruvara.

Više informacija vezano za Program POS-a može se dobiti na mrežnim stranicama APN-a, www.apn.hr .

Anketni upitnik možete preuzeti OVDJE.

Skip to content