Ovoga petka, 21. travnja od 9,00 – 11,45 sati u prostorijama Gradske uprave Daruvar, Velika vijećnica, I. kat građani mogu potražiti besplatnu pravnu pomoć Pravne klinike.
Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja građanima pruža besplatnu pravnu pomoć.
Stranke na intervju sa studentima moraju ponijeti osobnu iskaznicu te dokumentaciju relevantnu za pravni problem.