Projekt „Development through Digital Innovative Hubs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor“ u okviru Interreg-IPA CBC Croatia- Bosnia and Herzegovina-Montenegro

Održan sastanak članova  Zajedničkog savjetodavnog odbora  – Project Advisory Board (PAB)

U sklopu projekta „Razvoj kroz Digitalne Inovativne Hubove u Gradišci, Daruvaru, Lipiku and Kotoru“ dana 24.03.2021. godine održan je „online“ sastanak PAB članova.

Članovi Projekt menadžment tima (PMT) predstavili su projekt „Razvoj kroz Digitalne Inovativne Hubove u Gradišci, Daruvaru, Lipiku i Kotoru“ članovima Zajedničkog savjetodavnog odbora  – Project Advisory Board (PAB)  te na taj način približili svrhu, rezultate i cilj projekta. Tema sastanka je bila i Interna evaluaciju projekta koja je jedna od aktivnosti ovog projekta.

Zadatak Zajedničkog savjetodavnog odbora  – Project Advisory Board (PAB) je da vrši nadzor nad Projektnim menadžment timom, da daju prijedloge, komentare i preporuke pri implementaciji projekta kako bi se izbjegli potencijalni problemi koji bi usporili samu implemetnaciju projekta.

Zajednički Savjetodavni odbor čine predstavnici javnog sektora,udruge obrtnika, razvojnih agencija i profesionalaca iz IT struke, ukupno njih 16.

Projekt sufinancira EU kroz Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Implementacija projekta započela je 01.08.2020. godine i trajat će do 31.07.2022 godine.

Ukupna vrijednost projekta je 1.487,795,35 EUR od čega grad Daruvar ima proračun od 530.554,32€, a omjer financiranja je 85% EU a 15% partneri.

Grad Gradiška je vodeći partner na ovom projektu, a partneri na projektu su Grad Daruvar, Grad Lipik i Opština Kotor.

Potpisan je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade Poduzetničkog inkubatora Daruvar

Danas su u uredu gradonačelnika potpisani ugovori između Grada Daruvara i izabranih ponuditelja u postupku javne nabave a za provođenje projekta prekogranične suradnje. Potpisan je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade Poduzetničkog inkubatora Daruvar s tvrtkom GRADNJA ALABER d.o.o. iz Pleternice u ukupnom iznosu s PDV-om 2.518.916,24 kn te ugovor o stručnom nadzoru nad radovima na rekonstrukciji zgrade Poduzetničkog inkubatora Daruvar s tvrtkom „DAING“ d.o.o. za projektiranje, inženjering i usluge Daruvar u iznosu od 45.000,00 kuna.
Riječ je o projektu „Development through Digital Innovative Hubs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor“ u okviru Interreg-IPA CBC Croatia-Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014.-2020.
Cilj projekta je doprinijeti održivom gospodarskom i tehnološkom razvoju stvaranjem poticajnog poslovnog okruženja koje se temelji na inovacijama, novim tehnologijama i ICT rješenjima u prekograničnom području.
Radovi počinju u mjesecu ožujku, a planirani završetak radova najkasnije do 31. listopada 2021. godine.

Održana početna konferencija projekta prekogranične suradnje kojim će se uspostaviti digitalni inovacijski centar u Daruvaru

Jučer je održana početna konferencija projekta „Development through Digital Innovative Hubs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor“ („Development through DIHs“). Zbog trenutne situacije uzrokovane korona virusom konferencija je održana online u prostoru Gradske vijećnice Grada Daruvara uz pridržavanje svih preporučenih epidemioloških mjera.
Na konferenciji su prisutnima prezentirane sve opće i relevantne informacije samog projekta a ispred partnera na projektu prisutnima su se obratili – Vanda Cegledi, zamjenica gradonačelnika Grada Daruvara, predsjednik Općine Kotor Željko Aprcović, voditeljica Odjela za razvoj i međunarodne projekte Grada Gradiška Danijela Miletić te gradonačelnik Grada Lipika, Vinko Kasana.
U navedenom projektu, Grad Daruvar je partner uz Grad Lipik, Općinu Kotor (Crna Gora) i vodećeg partnera Grad Gradišku (Bosna i Hercegovina).
Projekt je sufinanciran iz programa INTERREG IPA CBC-HR-BA-ME prekogranične suradnje, a njegova ukupna vrijednost iznosi 1.487.795,35 €. Omjer sufinanciranja je 85 % EU, a 15 % partneri. Vrijednost projekta za Grad Daruvar iznosi 530.554,32 €, od toga EU osigurava 450.971,17 € a Grad Daruvar iz vlastitih sredstava 79.583,15 €.
Projekt je započeo 1. kolovoza 2020. godine a trajat će do 31. srpnja 2022. godine. Njime će se uspostaviti četiri digitalna inovacijska centra, po jedan za svakog partnera.
Grad Daruvar će provedbom navedenog projekta uspostaviti digitalni inovacijski centar u staroj zgradi Radio Daruvara koja će se u potpunosti obnoviti i osuvremeniti te opremiti najnovijom informatičkom i dr. el. opremom.
Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.
Skip to content