Dodjela naknade za novorođenu djecu

Danas je u velikoj vijećnici zgrade Grada Daruvara u 11,00 sati gradonačelnik Damir Lneniček zajedno sa zamjenicom Vandom Cegledi uručio naknade za 31 novorođeno dijete (13 dječaka i 18 djevojčica).

Od ove godine naknada je povećana te iznosi za prvo dijete 1.000,00 kn, za drugo 3.000,00 kn, a za treće i svako slijedeće 5.000,00 kn.

Grad Daruvar već tradicionalno, odnosno 10-tak godina dodjeljuje naknadu za opremu za novorođeno dijete, a ove godine je to druga podjela naknada.

Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.

Predstava Kamenje je pravi mladenački kazališni hit

U kinodvorani s početkom u 10,00 sati održana je predstava Kamenje. Predstava je namijenjena mladima od 10 godina naviše.

Temeljena na vrhunskoj glumačkoj igri, osvjetljavajući problem koji se događa i kod nas, tretiranjem problema s razumijevanjem i simpatijom za mlade, predstava je postala pravi mladenački kazališni hit.

Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.

LAG „Bilogora-Papuk“ održala radionicu vezanu za mjeru 3.1.1.

Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ održala je u Daruvaru u vijećnici zgrade Gradske uprave 19.09.2018. g. (srijeda) radionicu vezano uz objavu LAG Natječaja za mjeru 3.1.1. Lokalne razvojne strategije. Mjera se odnosi na ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Natječaj se odnosi na područje LAG-a Bilogora-Papuk odnosno na područje gradova :Grubišno Polje i Daruvar te općina :Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica.

Ukupno raspoloživa sredstva po natječaju iznose : 1.116.648,00 HRK a najveći iznos bespovratne potpore koji se može dobiti je 186.000,00 kn.
Natječaj, prihvatljivi prijavitelji i popratna dokumentacija objavljeni su na mrežnim stranicama LAG-a :www.lag-bilogora-papuk.hr

Prijave projekata podnose se isključivo preporučenom poštom od 27.09.2018, a najkasnije do 29.10.2018 .
Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, mjere LEADER ,podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«.

Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.

Predstavljen projekt: „Baština nas zabavlja – Obrazovanje kao ključni alat za poboljšanje brige o kulturnoj baštini.“

19. rujna 2018. godine u dvorani Dvorca grofa Antuna Jankovića u Daruvaru, edukacijski tim Instituta za nacionalnu baštinu Češke Republike , a u organizaciji Bjelovarsko- bilogorske županije, predstavio je svoj projekt: „Baština nas zabavlja – Obrazovanje kao ključni alat za poboljšanje brige o kulturnoj baštini.“

Ovaj je projekt nastao u suradnji sa Pedagoškim fakultetom Karlovog Sveučilišta u Pragu i Pedagoškim fakultetom Masarykovog Sveučilišta u Brnu a za koji je Institut 2017. godine osvojio prestižnu europsku nagradu, Europa Nostra.

Glavni cilj projekta bio je potaknuti veći interes djece i mladih za češku kulturnu, materijalnu i nematerijalnu baštinu, bolju interpretaciju baštine te razumijevanje nacionalnog i europskog kulturnog identiteta kroz obrazovne aktivnosti.

Projektom su osmišljeni brojni didaktički materijali i obrazovni programi kako bi se znamenitosti i kulturno nasljeđe približilo svim razinama društva; predškolskoj djeci, učenicima osnovnih i srednjih škola, obiteljima s djecom, laičkom i stručnom javnošću, seniorima, posjetiteljima s posebnim potrebama…

Ovaj inspirativni projekt, kao primjer dobre prakse interpretacije baštine, zainteresiranim je građanima kroz stručno predavanje i izložbu, koja je nastala u okviru projekta, predstavila voditeljica projekta; gđa Martina Indrova, PhDr. sa svojm projektnim timom.

Događaj je inicirala i moderirala zamjenica župana Tanja Novotni Golubić a na otvorenju izložbe obratili su se Vanda Cegledi, zamjenica gradonačelnika i Slavomír Goga, zamjenik veleposlanika Češke u Hrvatskoj koji je ujedno i otvorio izložbu.

Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.

Program MASKE u tijeku

Dana 19.rujna 2018.godine održana je još jedna predstava za djecu. Predstava Ribar Palunko i njegova žena održana je u kinodvorani u izvedbi kazališne družine “Ivana Brlić Mažuranić” Slavonski Brod.

Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.