Search

Dan Grada

Dan Grada Daruvara


Dan Grada Daruvara je 5. svibnja – dan rođenja grofa Antuna Jankovića. U povodu Dana Grada dodjeljuju se javna priznanja Grada te priređuju druge svečanosti.Grof Antun Janković osnivač je Daruvara i najvažnija je osoba u njegovoj povijesti. Zaslužan je za njegov gospodarski procvat, ali i izgradnju njegovog zaštitnog znaka – Daruvarskih toplica. Rođen je 5. svibnja 1729. godine u Pečuhu, a nakon doseljenja u Daruvar, prezimenu dodaje i pridjev “Daruvarski”.

Godine 1745. stekao je posjede Sirač, Pakrac te Podborje, kojem mijenja naziv u Daruvar, koji je ostao do danas. Daruvaru je nadjenuo ime prema mađarskom izrazu za Ždralov grad, odnosno prema obiteljskom grbu te Ždralovom dvorcu koji je počeo graditi 1771. godine.

Nakon turske okupacije daruvarsko područje je ostalo nenaseljeno, ali i dalje s velikim potencijalom. Taj potencijal prepoznao je grof Janković koji daruvarsko područje naseljava poljoprivrednicima i obrtnicima iz Češke, Slovačke, Njemačke i Mađarske. Doseljenicima je bila obećana zemlja i sav materijal za izgradnju kuća. Najveća ostavština grofa Jankovića, i potez koji je trajno obilježio Daruvar kao turističko mjesto, je izgradnja Daruvarskih toplica i Lječilišnog perivoja. Grof Janković dao je izgraditi brojne kupke i vile, poput Antunove i Marijine kupke, Centralnog blatnog kupališta, koje je izgrađeno na rimskim temeljima, te Švicarsku vilu i Vilu Arcadiu, a i u samom Julijevom parku još uvijek obitava drveće koje je posađeno u tom vremenu.

Ždralov dvorac ili, kako se danas zove, dvorac grofa Anutna Jankovića, posebno je stilsko zdanje s obilježjima baroka, sa šezdeset prostorija i velikim perivojem, u kojem je za vrijeme grofa Jankovića posađeno prvo stablo Ginko Bilobe u Hrvatskoj. Dvorac je glasio za najljepši dvor u Kraljevini, kako ga je tada nazvao putopisac Wilhelm von Taube. Graditeljskom dijelu obitelji Janković pripada i župna crkva Presvetog Trojstva, Ivanova crkva, Škola sestara milosrdnica te pivovara. Svakako, grof Janković najzaslužnija je osoba u povijesti Daruvara za njegov razvoj pa čak i njegov opstanak do danas, zahvaljujući tome što je prepoznao i znao iskoristiti njegove potencijale. Zbog svega rečenog, upravo se 5.svibnja obilježava kao Dan grada Daruvara, u čast njegovu osnivaču.

Skip to content