Današnji naziv “DARKOM” poduzeće je dobilo 1978. godine kada je registrirano sa svim djelatnostima kojima se bavi i danas, a to su:

  • Vodoopskrba
  • Opskrba zemnim plinom
  • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
  • Komunalna služba

Članovi društva su: Grad Daruvar, općina Sirač, općina Dežanovac, općina Đulovac i općina Končanica.

Više informacija na:

www.darkom-daruvar.hr

Skip to content