RUBRIKA DJECA I MLADI

Na ovoj stranici možete pronaći sve informacije vezane uz stipendije i subvencije. Uz opis dječjih manifestacija koje se organiziraju u Gradu Daruvaru pronaći ćete i korisne informacije o tečajevima, slobodnim aktivnostima i slično.


GRADSKI SAVJET MLADIH

Gradski savjet mladih Grada Daruvara savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Daruvara, a čiji je cilj promicanje i zagovaranje prava, potrebe i  interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.Gradski savjet mladih Grada Daruvara ima 7 članova i zamjenika članova. Konstituirajuća sjednica Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara održana je 4. siječnja 2022. godine. Za predsjednika je izabran Fran Grgić, a za zamjenicu Antonia Šepl.

Privitak:

 1. Odluka o izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara 2021./2024. g.
 2. Poslovnik o radu Savjeta mladih

 

GRAD DARUVAR PRIJATELJ DJECE

Nakon više od dvije godine predanog rada na stjecanju uvjeta za kandidaturu Grad Daruvar dobio je status „Grad-prijatelj djece“ !

Titula je svečano uručena dana 15. prosinca 2021. g., u zagrebačkom hotelu Academia u sklopu godišnjeg Savjetovanja gradova i općina prijatelja djece.

Dobivanjem statusa, Grad Daruvar te sve udruge i ustanove koje rade s djecom ne prestaju s poslom već se obvezuju usavršavati ponudu i postojeće programe za djecu u gradu.

 

STIPENDIJE

Grad Daruvar u svom proračunu osigurava sredstva za  učeničke i studentske stipendije to:

 • 5 stipendija učenicima srednjih škola,
 • 5 stipendija studentima.

Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje se svake godine a najkasnije do 05. listopada tekuće godine i traje 15 dana od dana objave. Objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranicama Grada Daruvara.

Privitci (vezani dokumenti):

 1. I. izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada Daruvara“ broj 9/19)
 2. Obrazac prijave na natječaj za dodjelu stipendija Grada Daruvara

 

NAGRAĐIVANJE UČENIKA

Grad Daruvar dodjeljuje nagrade učenicima i mentorima (odgojno obrazovnim radnicima) osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova na području Grada Daruvara za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama. Postupak dodjele nagrada pokreće Upravni odjel za opće, pravne, imovinsko – pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Daruvara dostavom pisanog poziva osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama na području Grada Daruvara. Pisani poziv objavljuje se i na web stranici Grada.

Privitci:

 1. Odluka o I. izmjenama Odluke o nagradama Grada Daruvara za posebna postignuća učenika osnovnih i srednjih škola na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama
 2. Odluka o nagradama Grada Daruvara za posebna postignuća učenika osnovnih i srednjih škola na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama

 

STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU GRADA DARUVARA

Grad Daruvar u svom proračunu osigurava sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na području Grada Daruvara. Podnositelji prijave mogu biti bračni/izvanbračni partneri zajedno ili jedan od njih te samohrani roditelj. Prijave za korištenje sredstava po Javnom pozivu podnose se do 30. studenog 2023. godine odnosno do iskorištenja sredstava za ovu proračunsku godinu uz priloženu svu dokumentaciju i na propisanim obrascima za prijavu. Sredstva se dodjeljuju i odobravaju prema rang listi. Ukoliko više prijava bude ostvarilo isti broj bodova, prijave će se rangirati prema vremenu zaprimanja. Razmatranje prijava i odobravanje sredstava za primljene prijave provodi se u tri kruga tijekom godine i to: 1. krug do 31. svibnja 2023. g. 2. krug do 31. kolovoza 2023. g. 3. krug do 30. studenog 2023. g. Odobrena sredstva isplaćuju se najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Privitci (vezani dokumenti):

 1. Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Grada Daruvara u 2023. godini
 2. Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Grada Daruvara u 2023. godini
 3. IZJAVA – 1, Izjava o zajedničkom kućanstvu i broju članova obitelji

  IZJAVA – 2, Izjava o izvanbračnoj zajednici

  IZJAVA – 3, Izjava samohranog roditelja

  IZJAVA – 4, Izjava o vlasništvu

  IZJAVA – 5, Izjava o promjeni prebivališta

  IZJAVA – 6, Izjava suvlasnika

 

SUBVENCIJE

Novorođenčad

Grad Daruvar povodom rođenja Vašeg djeteta uz najiskrenije čestitke dodjeljuje novčanu naknadu kako slijedi:

 1. Za prvo dijete 150,00 EUR
 2. Za drugo dijete 400,00 EUR
 3. Za treće i svako slijedeće 700,00 EUR

Sve informacije možete dobiti u Gradskoj upravi, ured broj 6.

Privitak:

 1. Odluka o naknadi za novorođeno dijete

 

Subvencija TVP-u Daruvar – ulaznice za kupanje

Odlukom Gradskog vijeća po prijedlogu gradonačelnika grada Daruvara izvršit će se subvencioniranje cijene ulaznice u iznosu od 3,30 EUR po korisniku do 31. prosinca 2023.g. Cijena ulaznica za kupanje za odrasle na 3h iznosi 1,59 EUR a za djecu/učenike/studente/umirovljenike/invalide/RVI na 3h iznosi 0,66 EUR.

Privitak:

 1. Odluka o odobrenju subvencije Termalnom vodenom parku Aquae Balissae d.o.o. Dauvar

 

SLOBODNE AKTIVNOSTI

Grad Daruvar, mjesto je gdje mladi mogu kreirati svoje slobodno vrijeme. Programe namijenjene djeci i mladima nude osim škola i Sportska zajednica Grada Daruvara, gradske ustanove i udruge.

Škola plivanja za djecu

U sklopu Sportske udruge Super-Sportaš provode se dva programa: Program obuke neplivača i program Škole plivanja. Program obuke neplivača posebno je namijenjen uzrastu 6 – 11 godina, te svima onima koji su neplivači. Svi polaznici koji prođu Obuku neplivača, steknu osnovno znanje plivanja te su zainteresirani za daljnje učenje plivanja, mogu to ostvariti u programu Škole plivanja. Sami program Obuke neplivača provodi se tijekom ljetnih mjeseci i u njemu svake godine sudjeluje 50-tak polaznika neplivača.

U školi plivanja, koja se provodi tijekom cijele kalendarske godine sudjeluje 40-tak stalnih polaznika. Škola plivanja provodi se na dvije lokacije, tijekom ljetnih mjeseci na bazenima Specijalne bolnice Daruvarske toplice., dok u zimskim mjesecima na bazenima Termalnog Vodenog parka Aqua Ballissae. Polaznici unutar škole plivanja podijeljeni su u skupine prema uzrastu i njihovim sposobnostima. Trenutno djeluju 3 skupine: početna, osnovna i napredna. Treninzi se odvijaju u poslijepodnevnim satima. Treneri su magistri kineziologije sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa djecom i mladima.

Grad sufinancira program škole plivanja tijekom zimskih mjeseci za sve uzraste.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content