Ove godine na sjednici Gradskog vijeća Grada Daruvara, usvojen je prijedlog za osnivanje Zavičajnog muzeja u Daruvaru, a ideju o ponovnom pokretanju institucije potaknula je zamjenica gradonačelnika Vanda Cegledi. Danas su ispred Grada Daruvara dokumentaciju za osnivanje Zavičajnog muzeja predali u Ministarstvo kulture i medija, zamjenica gradonačelnika Vanda Cegledi, novo izabrana pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne djelatnosti a još uvijek aktualna ravnateljica Razvojne agencije Daruvar, Danica Cetin Pajer te Boris Peranović, viši stručni suradnik za pravne poslove.
Daruvar je grad koji je bogat kulturno i povijesno te zaslužuje imati jednu takvu ustanovu u kulturi.