U sklopu projekta „Otvorimo vrata zdravlja“ 18. siječnja, u Virovitici, održat će se edukacija za mjerenje tlaka i šećera za članove udruga, korisnika i partnera. Članovi Dijabetičke udruge Garešnica, Udruge osoba s invaliditetom Grubišno Polje, članovi Udruge invalida rada Virovitica i članovi Centra za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje Krugovi proći će edukaciju pod stručnim vodstvom Melite Rastija, dr. med.

Cilj ove aktivnosti osposobljavanje je članova udruga za održavanje akcija mjerenja tlaka i šećera na javnim mjestima u gradovima, komunikacija s građanima, promocija zdravlja i aktivnog odnosa prema vlastitom zdravlju, prvenstveno kroz dobru informiranost i osobnu uključenost.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Opći cilj projekta povećanje je informiranosti građana kao i razine osviještenosti o važnosti osobne uključenosti i aktivacije na području brige o zdravlju. Projektom ćemo promovirati zdravlje i prevenciju bolesti. Naglasak će biti na najvećim zdravstvenim problemima stanovništva, pobolijevanja i smrtnosti povezanim s kroničnim nezaraznim bolestima, što se povezuje s nezdravim stilovima života.

Stanovništvo u ruralnim sredinama u težem je položaju u odnosu na stanovništvo u gradovima i stoga ćemo ovim projektom nastojati doprijeti do njih i povećati razinu informiranosti o prevenciji bolesti i promociji zdravlja. Bolji pristup preventivnim programima i samostalna briga o zdravlju pridonijet će poboljšanju zdravstvene slike na tim područjima, posebno zdravlja djece i mladih i ranjivih skupina društva.

element2_A3