U organizaciji Grada Daruvara i Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe, u Velikoj vijećnici Grada Daruvara održava se edukacija i prikaz rezidbe za zainteresirane proizvođače.

Bjelovarsko-bilogorska županija s 800 hektara nasada lijeske, u odnosu na druge županije, prednjači po podignutim površinama ove voćne vrste. Zbog sve većeg broja novih gospodarstava koji imaju posađenu lijesku prisutna je i stalna potreba za edukacijom u održavanju nasada i prepoznavanju bolesti i štetnika.

Upravo se zbog toga ovakva vrsta edukacije održava upravo u Daruvaru. Stručna predavanja su organizirana u Gradskoj vijećnici od 10:00h. Nakon završetka predavanja, u voćnjaku OPG Grgić Slavka u Miljanovcu, održat će se demonstracija rezidbe za zainteresirane vlasnike nasada lijeske.

Skip to content