p1

Naziv projekta:
ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE HRVATSKI DOM DARUVAR

na adresi Trg Presvetog Trojstva 4, Daruvar
KK.04.2.1.04.0347

p2

Naziv korisnika: Grad Daruvar

Ukupna vrijednost projekta: 1.610.828,03 kn

EU sufinanciranje projekta: 960.257,94 kn

Razdoblje provedbe projekta: 19.10.2018. – 19.10.2020.

Grad Daruvar u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “ Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora”, a u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020., prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, specifični cilj 4i1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, korisnik je ovog projekta financiranog od Europske Unije.

SVRHA PROJEKTA je riješiti problem velike potrošnje energije u objektu.

CILJ PROJEKTA: energetskom obnovom zgrade smanjiti potrošnju energije te osigurati kvalitetniji i ugodniji prostor za rad udruga.

CILJNA SKUPINA: udruge koje svakodnevno ili povremeno koriste prostor Hrvatskog doma za svoj rad.

AKTIVNOST PROJEKTA:

 • Energetska obnova Hrvatskog doma
 • Energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove
 • Nadzor
 • Upravljanje projektom
 • Promidžba i vidljivost

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE HRVATSKOG DOMA DARUVAR UKLJUČUJE:

 • Zamjena postojećih vanjskih otvora s novim PVC otvorima,
 • Oblaganje vanjskih zidova toplinsko fasadnim izolacijskim sustavom,
 • Postavljanje PE folije i mineralne vune na stropu prema tavanu,
 • Postavljanje PE folije i mineralne vune na kosim krovovima,
 • Postavljanje na krovu 20 cm mineralne vune,
 • Zamjena dotrajalog centralnog grijana,
 • Zamjena unutarnje rasvjete.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

 • Želi se riješiti problem velike potrošnje energije u objektu.
 • Smanjenjem potrošnje energije osigurati kvalitetniji i ugodniji prostor za udruge.
 • Zgrada, u sadašnjem stanju, energetskog je razreda E i D, a očekivani energetski razred nakon provedbe projekta je C.
 • Nakon provedbe projekta očekuju se godišnje uštede
  • za grijanje QHnd 59 557,77 kWh/a odnosno 53,92 %
  • godišnje isporučene energije 118 309,80 kWh/a odnosno 68,84 %
  • godišnje primarne energije 141 459,51 kWh/a odnosno 70,40 %
  • godišnje emisije CO2 26 698,65 kgCO2/a odnosno 69,13 %
  • uštede u godišnjim troškovima 41 287,68 kn/a

Obnovom zgrade Hrvatski dom Daruvar  osigurat će se prostor u kojem se mogu odvijati okupljanja lokalne zajednice zadovoljavajući kulturne i društvene potreba te poticanje uključenosti u zajednicu.

Provedbom mjera energetske učinkovitosti osigurat će se značajne financijske uštede za Grad Daruvar.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“
iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 Kontakt podaci korisnika:

Grad Daruvar
43 500 Daruvar, Trg kralja Tomislava 14
Tel: 043/331-241, email: daruvar@daruvar.hr
Kontakt osoba: Ivana Jurić Voborski, mag. oec. , email: ivana.juric@daruvar.hr

www.daruvar.hr

 Za više informacija o EU fondovima:

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

www.strukturnifondovi.hr

SADRŽAJ OVE OBJAVE ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST GRADA DARUVARA.

p3

 

 

 

Skip to content