Grad Daruvar svjestan je nezavidne situacije u kojoj su se našli ugostitelji, obrtnici zbog aktualnog stanja s Covidom 19. Stoga je Grad Daruvar dodijelio pomoć ugostiteljima, obrtnicima u iznosu od 2.000,00 kuna, a još 3.000,00 kuna će dodijeliti u 1. kvartalu u 2021. godini.
Grad Daruvar će izaći u susret i na način da će se smanjiti porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića s 3% na 2%. Ova Odluka stupa na snagu 01.01.2021. godine.