Tijekom 2023. godine Grad Daruvar i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisali su dva Ugovora za provedbu projekata kojima će se sufinancirati aktivnosti prilagodbe klimatskim promjenama.
Prvim Ugovorom Gradu Daruvaru odobrena je sadnja stabala u vrijednosti 5.565,26 €. Stabla će se početkom 2024. godine posaditi na Trgu branitelja Daruvara, u Kolodvorskoj ulici te na ostalim mikrolokacijama u Gradu.
Drugim Ugovorom Grad Daruvar dobio je sredstva za sadnju stabala te za izradu dokumenta „Mapiranje i strateški plan razvoja zelene infrastrukture Grada Daruvara“ u iznosu od 46.813,80 €. Ovim projektom planirana je sadnja drveća u ulici J. J. Strossmayera, te oko vježbališta na hipodromu.
Navedenim projektima na području Grada Daruvara posaditi će se preko 100 sadnica autohtonih vrsta drveća (kesten, hrast kitnjak i lužnjak, drijen, dud, divlja trešnja, divlja jabuka, lipa…).
Projekte je pripremila Razvojna agencija Daruvar u suradnji s Gradom Daruvarom.