Search

Gradski proračun (Old)

Dokumenti i odluke

Akti Gradonačelnika


Prilog 1. Obrazac za izradu godišnjeg izvješća o provedbi plana razvoja (O-GIPR v.1.0)
Izvješće o provedbi plana razvoja Provedbenog programa Grada Daruvara 2021. – 2025. godine za 2022. godinu
Plan razvoja turizma grada Daruvara i okolnih općina do 2025. g.
Polugodišnje izvješće o provedbi programa za 2022. godinu
Prilog 1. Tablični predložak za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi PP TDU_30_6_2022
Odluka o uvođenju mjera redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Grada Daruvara
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Daruvara
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara
Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Daruvara za 2022. godinu
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara
ETIČKI KODEKS za Radnice za pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju i krajnje korisnike usluga u projektu „Zaželi dostojanstven život u Daruvaru“, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: UP.02.1.1.13.0187
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 2019. g.
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu Grad Daruvar
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Daruvara za razdoblje od 2017. do 2022. godine
Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom Grada Daruvara za razdoblje od 2017. do 2022. godine
PLAN PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA DARUVARA ZA 2018. godinu
Odluka o provođenju postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Daruvara
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini
Plan Prijma u službu u Upravna tijela Grada Daruvara za 2015. g.
Plan Prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2015. g.
Pravilnik o bagatelnoj nabavi roba, radova i usluga

Gospodarstvo

Skip to content