IZVJEŠĆE o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara

Javni poziv za isticanje kandidatura kandidata/zamjenika kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara

Odluka o pokretanju postupka imenovanja članova Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

2018. – 2020.

Dijalog EU-a s mladima poziv na uključivanje
Upitnik 7. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima

Godišnje izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara za 2018. g.

Odluka o izboru Loga Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara

Financijski plan Gradskog savjeta mladih grada Daruvara za 2019. godinu
Program rada Gradskog savjeta mladih grada Daruvara za 2019. godinu

 

J A V N I P O Z I V za isticanje kandidatura kandidata/zamjenika kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara
SMGD-1 – obrazac prijave 2017.
SMGD-2 – obrazac prijave 2017.
SMGD-3 – obrazac očitovanja 2017.

2015. – 2017.

Financijski plan Gradskog savjeta mladih grada Daruvara za 2016. godinu
Program rada Gradskog savjeta mladih grada Daruvara za 2016. godinu
Godišnje izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara za 2014. godinu
Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara za 2015. godinu
Financijski plan Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara za 2015. godinu
Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog Savjeta mladih Grada Daruvara
Odluka o izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara
Odluka o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara
Lista valjanih kandidatura za članice/članove Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara
Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Daruvara
SMGD 3 – Obrazac očitovanja
SMGD 2 – Obrazac prijave
SMGD 1 – Obrazac prijave

Skip to content