Gradski savjet mladih Grada Daruvara ima 7 članova i zamjenika članova.

Izbori za trenutni saziv Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara održani su na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Daruvara 9. prosinca 2021. godine.

Članovi su:

  1. LAURA MOULIS , studentica

zamjenica VALENTINA KUDRNOVSKI, studentica

  1. FRAN GRGIĆ, student

zamjenica PETRA BUBLIĆ, studentica

  1. NINA STEINHAUZER, zaposlena

zamjenik LUKAS BUHA, student/zaposlen

  1. MIHAELA IDŽANOVIĆ, studentica

zamjenica IVA RENDIĆ, studentica

  1. PETRA KLJAJIĆ, studentica

zamjenica JOSIPA ŠTENTA, zaposlena

  1. ANTUN KANER, učenik

zamjenik PATRIK BUĆAN, učenik

  1. ANTONIA ŠEPL, zaposlena

zamjenica MAGDALENA NOVINC, studentica

Konstituirajuća sjednica Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara održana je 4. siječnja 2022. godine.

Za predsjednika je izabran Fran Grgić, a za zamjenicu Antonia Šepl.

Poslovnik o radu Savjeta mladih

Odluka o izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara 2021./2024. g.

IZVJEŠĆE o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara

Javni poziv za isticanje kandidatura kandidata/zamjenika kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara

Odluka o pokretanju postupka imenovanja članova Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

2018. – 2020.

Dijalog EU-a s mladima poziv na uključivanje
Upitnik 7. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima

Godišnje izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara za 2018. g.

Odluka o izboru Loga Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara

Financijski plan Gradskog savjeta mladih grada Daruvara za 2019. godinu
Program rada Gradskog savjeta mladih grada Daruvara za 2019. godinu

 

J A V N I P O Z I V za isticanje kandidatura kandidata/zamjenika kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara
SMGD-1 – obrazac prijave 2017.
SMGD-2 – obrazac prijave 2017.
SMGD-3 – obrazac očitovanja 2017.

2015. – 2017.

Financijski plan Gradskog savjeta mladih grada Daruvara za 2016. godinu
Program rada Gradskog savjeta mladih grada Daruvara za 2016. godinu
Godišnje izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara za 2014. godinu
Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara za 2015. godinu
Financijski plan Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara za 2015. godinu
Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog Savjeta mladih Grada Daruvara
Odluka o izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara
Odluka o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara
Lista valjanih kandidatura za članice/članove Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara
Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Daruvara
SMGD 3 – Obrazac očitovanja
SMGD 2 – Obrazac prijave
SMGD 1 – Obrazac prijave

Skip to content