Dana 27.7.2017. u Glavnom uredu HTZ-a održana 20. sjednica Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice na kojoj su članovi vijeća usvojili odluke o dodjeli potpora Hrvatske turističke zajednice za 2017. godinu.

S područja grada Daruvara potpore Hrvatske turističke zajednice ostvarili su sljedeći turistički subjekti u navedenim kategorijama:
Potpore događanjima i programima destinacijskih menadžment kompanija u 2017. godini : Grad Daruvar za kandidiran događaj VINODAR – najzabavniji festival vina i sajam tradicionalnih proizvoda Bjelovarsko-bilogorske županije ostvario je potporu u iznosu od 50.000,00 kn.

Potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini Turistička zajednica Daruvar -Papuk ostvarila je potpore za dva projekta u iznosu od 19.000,00 kn i to za projekt Izrada i postavljanje turističke/smeđe signalizacije na području Turističke zajednice Daruvar-Papuk u iznosu od 15.000,00 kn te 4.000,00 kn potpore za Opremanje turističkog ureda terminalom eVisitor.

U kategoriji Potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima Daruvarske toplice ostvarile su bespovratna sredstva u iznosu od 90.000,00 kn za projekt Fit Vital.

S dodijeljenim bespovratnim sredstvima zasigurno će se poboljšati kvaliteta kako manifestacije Vinodar tako i pružanje usluge  iznajmljivačima i turistima grada Daruvara, a isto tako povećat će se i raznovrsnost turističkih programa u Daruvarskom toplicama i prvom Lječilišnom hotelu Termal*** s depandansom Arcadia***.