Search

Daruvar, 5. lipanj 2019., 10,00 sati

IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA IZBORA ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA ODRŽANIH 05.05.2019. GODINE I O NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA

Daruvar, 9. svibanj 2019., 12,00 sati

Objava Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske i češke nacionalne manjine i izboru predstavnika mađarske nacionalne manjine u Gradu Daruvaru

ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU

ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU

ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA PREDSTAVNIKA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU

Daruvar, 6. svibanj 2019., 8,00 sati

Objava Odluka o rezultatima izbora članova vijeća češke i srpske nacionalne manjine u gradu Daruvaru i Odluke o rezultatima izbora predstavnika mađarske nacionalne manjine u gradu Daruvaru

ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU

ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU

ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA PREDSTAVNIKA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU

Daruvar, 16. travnja 2019., 8,00 sati

Objava zbirnih lista i pravovaljanih lista kandidatura za izbor predstavnika mađarske nac. manjine i za izbor članova vijeća češke i srpske nacionalne manjine u Gradu Daruvaru

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području grada Daruvara

 

 

GIP DARUVAR - uredovno vrijeme i dežurstvo-page-001

 

 

Skip to content