Daruvar, 16. travnja 2019., 8,00 sati

Objava zbirnih lista i pravovaljanih lista kandidatura za izbor predstavnika mađarske nac. manjine i za izbor članova vijeća češke i srpske nacionalne manjine u Gradu Daruvaru

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području grada Daruvara


Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća češke nacionalne manjine

Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine

Zbirna lista kandidatura za izbor predstavnika mađarske nacionalne manjine

 

 

GIP DARUVAR - uredovno vrijeme i dežurstvo-page-001