Daruvar, 5. lipanj 2019., 10,00 sati

IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA IZBORA ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA ODRŽANIH 05.05.2019. GODINE I O NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA

Daruvar, 9. svibanj 2019., 12,00 sati

Objava Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske i češke nacionalne manjine i izboru predstavnika mađarske nacionalne manjine u Gradu Daruvaru

ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU

ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU

ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA PREDSTAVNIKA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU

Daruvar, 6. svibanj 2019., 8,00 sati

Objava Odluka o rezultatima izbora članova vijeća češke i srpske nacionalne manjine u gradu Daruvaru i Odluke o rezultatima izbora predstavnika mađarske nacionalne manjine u gradu Daruvaru

ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU

ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU

ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA PREDSTAVNIKA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU

Daruvar, 16. travnja 2019., 8,00 sati

Objava zbirnih lista i pravovaljanih lista kandidatura za izbor predstavnika mađarske nac. manjine i za izbor članova vijeća češke i srpske nacionalne manjine u Gradu Daruvaru

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području grada Daruvara


Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća češke nacionalne manjine

Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine

Zbirna lista kandidatura za izbor predstavnika mađarske nacionalne manjine

 

 

GIP DARUVAR - uredovno vrijeme i dežurstvo-page-001