Search

CJELOVITO IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA I NAČINU NJIHOVOG KORIŠTENJA

ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU
ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU
ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA PREDSTAVNIKA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU

ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU
ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU
ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA PREDSTAVNIKA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU GRADA DARUVARA

ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU – ZBIRNA LISTA
ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU
ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR PREDSTAVNIKA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU

 

Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2023 – GIP dežurstvo

Skip to content