Search

Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2023. g.

Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2019. g.

Daruvar, 5. lipanj 2019., 10,00 sati


IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA IZBORA ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA ODRŽANIH 05.05.2019. GODINE I O NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA


 

Daruvar, 9. svibanj 2019., 12,00 sati

Objava Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske i češke nacionalne manjine i izboru predstavnika mađarske nacionalne manjine u Gradu Daruvaru


ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU


ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU


ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA PREDSTAVNIKA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU


 

Daruvar, 6. svibanj 2019., 8,00 sati

Objava Odluka o rezultatima izbora članova vijeća češke i srpske nacionalne manjine u gradu Daruvaru i Odluke o rezultatima izbora predstavnika mađarske nacionalne manjine u gradu Daruvaru


ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU


ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU


ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA PREDSTAVNIKA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DARUVARU


 

Daruvar, 16. travnja 2019., 8,00 sati

Objava zbirnih lista i pravovaljanih lista kandidatura za izbor predstavnika mađarske nac. manjine i za izbor članova vijeća češke i srpske nacionalne manjine u Gradu Daruvaru


Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području grada Daruvara


Uredovno vrijeme i dežurstvo Gradskog izbornog povjerenstva Grada Daruvara


Skip to content