2019.

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za gradove Daruvar i Grubišno Polje, te općine Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač.

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća šest jedinica lokalne samouprave i to gradove Daruvar i Grubišno Polje, te općine Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač.

Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Daruvar u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Nositelj projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokreće javnu raspravu Projekta:

 

Datum otvaranja rasprave: 22.3.2019.

Datum zatvaranja rasprave: 5.4.2019.

 

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (u PDF formatu) na adresu elektroničke pošte prsi.daruvar@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Daruvar, Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI DARUVAR) zaključno do 5.4.2019. u 15 sati.

Poveznica na Obavijest o pokretanju javne rasprave za PRŠI Daruvar: LINK

Poveznica na Nacrt PRŠI: LINK

Izmjene nacrta PRŠI u odnosu na prethodnu javnu raspravu: LINK

Poveznica na Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi: LINK

Poveznica na Upitnik za operatore: LINK

Poveznica na Prijedlog Ugovora o izgradnji: LINK

 

Nakon završetka javne rasprave svi komentari bit će javno dostupni na internetskim stranicama Grada Daruvara.

Grad Daruvar ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta Grada Daruvara i za njih je odgovoran autor.

ISKAZ KOMERCIJALNOG INTERESA – ODBIJANJE

Dopis prema Hakom-u – pokretanje javne rasprave za PRŠI Daruvar

Izvješće o provedenom postupku javne rasprave.

Odgovori na komentare zaprimljene u javnoj raspravi od HT-a
Odgovori na komentare zaprimljene u javnoj raspravi od A1
Odgovori na komentare zaprimljene u javnoj raspravi od Pro-PING-a

 

2018.

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za gradove Daruvar i Grubišno Polje, te općine Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač.

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća šest jedinica lokalne samouprave i to gradove Daruvar i Grubišno Polje, te općine Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač.

Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Daruvar u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Nositelj projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokreće javnu raspravu Projekta:

 

Datum otvaranja rasprave: 30.1.2018.

Datum zatvaranja rasprave: 1.3.2018.

 

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (u PDF formatu) na adresu elektroničke pošte prsi.daruvar@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Daruvar, Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI DARUVAR) zaključno do 1.3.2018. u 15,00 sati.

Poveznica na Obavijest o pokretanju javne rasprave za PRŠI Daruvar: LINK

Poveznica na Nacrt PRŠI: LINK

Poveznica na Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi: LINK

Poveznica na Upitnik za operatore: LINK

Poveznica na Prijedlog Ugovora o izgradnji: LINK

 

Nakon završetka javne rasprave svi komentari bit će javno dostupni na internetskim stranicama Grada Daruvara.

 

 

Grad Daruvar ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta Grada Daruvara i za njih je odgovoran autor.

Izvješće o provedenom postupku javne rasprave (30.1.-1.3.) – Daruvar

 

Odgovor na pitanje postavljeno u javnoj raspravi o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture_Pro-PING d.o.o.

Odgovor na pitanje postavljeno u javnoj raspravi o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture_HT d.d.

Odgovor na pitanje postavljeno u javnoj raspravi o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture_Vipnet d.o.o.

Skip to content