S danom 21. siječnja 2016. g. Grad Daruvar je objavio Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara. Više o natječaju pročitajte u rubrici Natječaji i oglasi.