Search

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnohg otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Daruvara

NACRT Odluke o izmjenama i dopunama odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnohg otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Daruvara

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnohg otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Daruvara

Skip to content