JAVNI POZIV za prijavu kandidata za pohađanje besplatnih on-line edukacija za programiranje u robotici ( programski jezik Python ) ili edukacija za modeliranje i dizajniranje  ( Fusion 360 – osnove ) u postupku provedbe Projekta „Development through Digital Innovative Hubs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor“ u okviru Interreg-IPA CBC Croatia- Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014.-2020., Subsidy Contract Number: 2020HR-BA-ME447.

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA POHAĐANJE BESPLATNIH ON-LINE EDUKACIJA

PRIJAVNI OBRAZAC ZA EDUKACIJE