Pozivaju se svi zainteresirani poduzetnici koji zadovoljavaju uvjete navedene u Javnom pozivu za zakup radnih jedinica u Digitalnom inovacijskom centru Daruvar da se jave na isti.
U Digitalnom inovacijskom centru Daruvar za zakup je dostupno 20 radnih jedinica raspoređeno u 4 prostora a cijene radnih jedinica kreću se od 500 do 700 kuna.
Bitno je napomenuti da zbog poticajnih mjera cijena radnih jedinica je kako slijedi:
1. Godina – BESPLATNO
2. Godina – 25% cijene
3. Godina – 50% cijene
4. Godina – 80% cijene
Zahtjev za zakup s propisanom dokumentacijom dostavlja se poštom preporučeno na adresu Grada Daruvara, Trg kralja Tomislava 14, 43 500 Daruvar. Javni poziv je otvoren trajno.
Radna jedinica daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 godina.
Za više informacija i potrebne obrasce posjetite:
https://daruvar.hr/javni-poziv-za-zakup-radnih-jedinica-u-digitalnom-inovacijskom-centru-daruvar