Vodeći projektni partner:
Grad Gradiška ( BiH )
Vidovdanska 1a, 78400 Gradiška
Nemanja Davidović, Projektni koordinator
DIH@gradgradiska.com

Projektni partneri:
Grad Daruvar
Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar
Boris Peranović, Projektni koordinator
dih@daruvar.hr

Grad Lipik
M. Terzije 27, 34551 Lipik
Nikolina Balen Adžijević, Projektni koordinator
nikolina.balen.adzijevic@lipik.hr

Općina Kotor
Stari grad 317, 85330 Kotor
Nadja Radulović, Projektni koordinator
nadja.radulovic@kotor.me

Ova web podstranica je izrađena uz podršku Europske unije.
Sadržaj ove web podstranice isključiva je odgovornost Grada Daruvara i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije

Skip to content