Search

[su_row][su_column size=”1/4″ center=”no” class=””][su_button url=”https://daruvar.hr/safetogether/” wide=”yes” center=”yes”]NOVOSTI[/su_button][/su_column]

[su_column size=”1/4″ center=”no” class=””][su_button url=”https://daruvar.hr/o-projektu-safe/” wide=”yes” center=”yes”]O PROJEKTU[/su_button][/su_column]

[su_column size=”1/4″ center=”no” class=””][su_button url=”https://daruvar.hr/partneri-safe/” wide=”yes” center=”yes”]PARTNERI[/su_button][/su_column]

[su_column size=”1/4″ center=”no” class=””][su_button url=”https://daruvar.hr/kontakt-safe/” wide=”yes” center=”yes”]KONTAKT[/su_button][/su_column][/su_row]

Vodeći partner:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore – Direktorat za vanredne situacije

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22

81 000 Podgorica, Crna Gora

Radomir Šćepanović, projektni manager

radomir.scepanovic@mup.gov.me

 

  Partneri:

Grad Gradiška

Vidovdanska 1 a

78 400 Gradiška, Bosna i Hercegovina

Darko Radić, projektni koordinator

Safetogether@gradgradiska.com

 

Grad Daruvar

Trg kralja Tomislava 14

43 500 Daruvar, Hrvatska

Ivana Jurić Voborski, projektni koordinator

ivana.juric@daruvar.hr

 

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Daruvara i ni na koji način se ne može smatrati da  odražava stavove Europske unije.

Skip to content