Predstavnica mađarske nacionalne manjine:

Diana Takač

tel: 099/271-0174

e-mail: diaanat@gmail.com
Institucije i udruge:

Zajednica Mađara Daruvar