Povodom obilježavanja Međunarodnog dana materinskog jezika u organizaciji Bjelovarsko-bilogorske županije a u suradnji sa Pučkom knjižnicom i čitaonicom Daruvar organiziran je panel rasprava koja je održana u Središnjoj knjižnici za češku manjinu u RH.

Cilj panela je podizanje svijesti javnosti o važnosti očuvanja manjinskih jezika i njihovom doprinosu općoj dobrobiti zajednice.

Sudjelovali su slijedeći stručnjaci: Prof. dr. sc. Vesna Crnić – Grotić, predsjednica Odbora stručnjaka Vijeća Europe za Povelju za regionalne i manjinske jezike, doc. dr. sc. Antonija Petričušić, članica Savjetodavnog odbora primjene Okvirne konvencije Vijeća Europe za zaštitu nacionalnih manjina, Vladimir Ham, potpredsjednik Federalne unije nacionalnih manjina Europe, potpredsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH , Mgr. Helena Stranjik, Ph. D. Filozofski fakultet, Karlovo sveučilište u Pragu, Nina Čolović, mag. Lin. And. Mag. Philol. Bohem., Arhiv Srpskog narodnog vijeća.

Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.