Slava na visini Bogu, i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. ( Luka 2,14.)