Dana 21. veljače 2019. godine raspisan je Javni natječaj za davanje u zakup Hostela Daruvar u Malom Lošinju. Namjena je djelatnost pružanja smještaja i djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića.

Javno otvaranje ponuda obavilo je Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup Hostela Daruvar u Malom Lošinju, dana 11. ožujka 2019. godine u Velikoj vijećnici Gradske uprave u Daruvaru. Pristigle su 3 ponude, a od toga su 2 pravovaljane.
Predstavnici ponuditelja pristupili su nadmetanju, VOLUPTAS j. d.o.o. Zagreb i Stjepan Vodenac sa Cresa. Početna cijena godišnje zakupnine za zakup Hostela Daruvar u Malom Lošinju iznosila je 100.000,00 kuna.

Povjerenstvo je utvrdilo da je najpovoljnija ponuda tvrtke VOLUPTAS j.d.o.o. Zagreb uz ponuđenu licitiranu godišnju zakupninu u iznosu od 190.000,00 kuna.