Search

Javni natječaj za prodaju nekretnine, kč. br. 720/2 k.o. Daruvar

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na kč. br. 350/4 k.o. Daruvar

Javni natječaj za prodaju nekretnine, poslovnog prostora E-12 u Poduzetničkoj zoni Dalit u Daruvaru

GRADSKI SAVJET MLADIH GRADA DARUVARA 2024. – 2025.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – Natječaj za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme, na radno mjesto REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE.pdf

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – Natječaj za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme, na radno mjesto REFERENT ZA GRADITELJSTVO.pdf

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – Natječaj za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme, na radno mjesto DOSTAVLJAČ POŠTE

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu – REFERENT ZA GRADITELJSTVO

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu – REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu – DOSTAVLJAČ POŠTE

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u naselju Doljani i gradu Daruvaru

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, kč. br. 1615/121 i kč. br. 1615/122 obje u k.o. Daruvar, ul. R. Boškovića

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, kč. br. 1615/123 k.o. Daruvar, ul. R. Boškovića

Stipendije “Slava Rukavina” 2023.-2024.g.

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, kč. br. 1895/11 k.o. Daruvar, južno od ul. J. Jelačića u Daruvaru

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, kč. br. 345/28 k.o. Daruvar, Rimljanska ulica u Daruvaru

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Daruvara usmenim javnim nadmetanjem – kč. br. 1739 i 1741/1 K.O. Donji Daruvar

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Daruvara, ul. A. Šenoe u Daruvaru, građevinsko zemljište na kč. br. 637/3, kč. br. 637/20 i kč. br. 637/21, k.o. Daruvar

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara u Daruvaru, Cvjetna ulica, kč. br. 337/24 k.o. Daruvar

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Daruvara u Markovcu, kč. br. 721/5 i kč. br. 721/8 u k.o. Markovac

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar

Stipendije Grada Daruvara 2023. – 2024. g.

Javni natječaj za prodaju korištenog parketa

Javni poziv za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Poduzetničkoj zoni Dalit u Daruvaru

JAVNI POZIV u postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta u gradu Daruvaru, naseljima Donji Daruvar i Lipovac Majur

JAVNI POZIV za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu sukladno Programu mjera osiguravanja specijalističke zdravstvene zaštite djece na području Grada Daruvara

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – Natječaj za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme, na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI TURIZAM

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – Natječaj za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme, na radno mjesto REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – Natječaj za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme, na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE

Javni natječaj za prijam u službu – Referent za administrativne poslove

Javni natječaj za prijam u službu – Viši stručni suradnik za pravne poslove

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI TURIZAM

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na kč. br. 2290/3 k.o. Daruvar

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta na kč. br. 2654/1 k.o. Daruvar

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Daruvara, kč. br. 1610/27 k.o. Daruvar

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Daruvara, kč. br. 1610/26 k.o. Daruvar

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU OPĆEG ZNANJA – Natječaj za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme, radno mjesto SPREMAČICE

NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme – SPREMAČ/ICE

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Daruvara usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu nagrada za posebna postignuća učenika osnovnih i srednjih škola na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama za školsku godinu 2022./2023.

Poziv na pisano testiranje za imenovanje PROČELNIKA/CE Upravnog odjela za financije i proračun

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Daruvara, etažnih jedinica E-8 i E-9 u Poduzetničkoj zoni Dalit u Daruvaru

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Poduzetničkoj zoni – Dalit

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Zaželi dostojanstven život u Daruvaru – faza III“

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara, poljoprivrednog zemljišta, kč. br. 106 k.o. Daruvar

Javni natječaj za prodaju nekretnina E-10 i E-11 u Poduzetničkoj zoni Dalit

ODLUKA o odabiru kandidata „Zaželi dostojanstven život u Daruvaru – faza III“

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Zaželi dostojanstven život u Daruvaru – faza III“

Javni natječaj za davanje stanova u najam u Daruvaru, Šetalište Ivana Meštrovića 4, potkrovlje i na Trgu kralja Tomislava 2/5, III. kat

Javni natječaj za prodaju nekretnina, poslovnih prostora E-10 i E-11 u Poduzetničkoj zoni Dalit u Daruvaru

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara, građevinsko zemljište u Poduzetničkoj zoni Dalit u Daruvaru, kč. br. 2284/13 k.o. Daruvar

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara, poslovni prostor E-13 u Poduzetničkoj zoni Dalit u Daruvaru

Javni natječaj za prodaju poslovnog prostora, etažno vlasništvo E-16 u Poduzetničkoj zoni Dalit

Javni natječaj za prodaju poslovnog prostora, etažno vlasništvo E-15 u Poduzetničkoj zoni Dalit

Javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u ul. A. Šenoe u Daruvaru

Javni poziv – postupak evidentiranja nerazvrstanih cesta: Svibanjska ul., Slavonska ul., Ulica Dolac i Javorov gaj u naselju Vrbovac


Anketni upitnik o rješavanju stambenog pitanja putem Programa društveno poticane stanogradnje (POS)

Anketni upitnik o rješavanju stambenog pitanja putem Programa društveno poticane stanogradnje (POS)


Stipendije Grada Daruvara 2022. – 2023. g.


Zaželi dostojanstven život u Daruvaru

Odluka o odabiru kandidata – Projekt Zaželi dostojanstven život u Daruvaru2022.
Etički kodeks – Zaželi dostojanstven život u Daruvaru


Javni natječaj za davanje stana u najam u Doljanima (u zgradi Mjesnog doma u Doljanima – dvorišna strana)


Zaželi dostojanstven život u Daruvaru

OGLASI za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Zaželi dostojanstven život u Daruvaru – faza III“:
Radnica za pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju


Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na kč. br. 350/1 k.o. Daruvar u vlasništvu Grada Daruvara

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara na adresi u Daruvaru, L. Ružičke 39

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ( pisano testiranje) – Referent-voditelj projekta Zaželi dostojanstven život u Daruvaru

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ( pisano testiranje) – Referent-kontrolor rada zaposlenih žena na projektu Zaželi dostojanstven život u Daruvaru

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme – Referent – voditelj/ica projekta „Zaželi dostojanstven život u Daruvaru“

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme – Referent-Kontrolor rada zaposlenih žena na projektu „Zaželi dostojanstven život u Daruvaru“

JAVNI POZIV ZA ZAKUP RADNIH JEDINICA U DIGITALNOM INOVACIJSKOM CENTRU DARUVAR

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA – Natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE

PONIŠTENJE OGLASA za prijam u službu na određeno vrijeme – VIŠI REFERENT ZA UPRAVNE POSLOVE

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme – VIŠI REFERENT ZA UPRAVNE POSLOVE

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Daruvaru, J. Jelačića 2, uredski prostor „G“ u potkrovlju

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na lokaciji zapadno od Gajeve ulice, kč. br. 1781/41 k.o. Daruvar

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Daruvara usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Daruvara, poslovna zgrada 1 – etažne čestice E1 –  E7, na lokaciji u Poduzetničkoj zoni Dalit u Daruvaru

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u gradu Daruvaru

Odluka o izboru polaznika besplatnih on-line edukacija za programiranje u robotici i edukacija za modeliranje i dizajniranje
JAVNI POZIV za prijavu kandidata za pohađanje besplatnih on-line edukacija
Prijavni obrazac za edukacije

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara, kč. br. 847 k.o. Daruvar

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA TURIZAM

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA POTICANJE STAMBENOG ZBRINJAVANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU GRADA DARUVARA U 2022. GODINI

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Daruvar, Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne djelatnosti, na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA TURIZAM

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Daruvar, Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne djelatnosti, na radno mjesto REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

JAVNI POZIV PODUZETNICIMA I FIZIČKIM OSOBAMA S PODRUČJA GRADA DARUVARA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTICAJA PO PROGRAMU POTICANJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA DARUVARA U 2022. GODINI

Javni natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara, kč. br. 2742/2 k.o. Daruvar

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara, kč. br. 296/1 k.o. Daruvar

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara, kč. br. 350/1 k.o. Daruvar

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Daruvara, kč. br. 350/8 i 350/9 u k.o. Daruvar

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Daruvara, kč. br. 350/6 i kč. br. 350/7 k.o. Daruvar

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Daruvaru, Stjepana Radića 7, ured E-5, br 3

Godišnji plan natječaja za udruge za 2022. godinu

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Poduzetničkoj zoni – Dalit

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara , kč. br. 2284/14 k.o. Daruvar

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara , kč. br. 2284/11 k.o. Daruvar

Javni natječaj za davanje stana u najam u Daruvaru, Lj. Gaja 2, I. kat

Javni poziv za pokretanje postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Daruvara

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Daruvara 2021. – 2022.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) – NATJEČAJ ZA PROČELNIKA

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Poduzetničkoj zoni – Dalit

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne djelatnosti

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Daruvaru, Trg dr. F. Tuđmana 7, I. kat, ured br. 22 (E-12)

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Daruvaru, S. Radića 7, ured E-3, br. 2

Javni natječaj za zakup podrumskog poslovnog prostora u Daruvaru, S. Radića 5

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Daruvara usmenim javnim nadmetanjem, kč. br. 448/5, 456/2, 457/2, 458/2 i 459/4 sve u k.o. Daruvar

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora, Josipa Jelačića 11

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Hrvatsko domu u Daruvaru

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu nagrada za posebna postignuća učenika osnovnih i srednjih škola na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama za školsku godinu 2020./2021.

Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora za Popis stanovništva 2021. godine

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u „Poduzetničkoj zoni – Dalit“ 16.06.2021.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Daruvara, kč. br. 1889/4, kč. br. 1940/2 i kč. br. 1994/2 sve u k.o. Daruvar

Javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta 08. 06. 2021.

Javni natječaj za davanje stana u najam u Daruvaru, I. Mažuranića 2 C

Javni natječaj za prodaju službenog vozila – osobnog automobila u vlasništvu Grada Daruvara usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom) 22. 04. 2021.

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

Javni natječaj za prodaju službenog vozila – osobnog automobila u vlasništvu Grada Daruvara usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) za prijem u službu na određeno vrijeme viši/a stručni/a suradnik/ca za društvene djelatnosti

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Poduzetničkoj zoni „Dalit“

Oglas – Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Hrvatskom domu u Daruvaru

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta kč. br. 840/2 i 841 obje u k.o. Daruvar u Reljkovićevoj ulici

Javni natječaj za prodaju jednosobnog stana u Daruvaru, Ante Starčevića 26

Javni natječaj za prodaju garaže na Trgu kralja Tomislava 21 u Daruvaru

Javni natječaj za udruge u kulturi 2021. i Javni natječaj za udruge civilnog društva 2021.

Javni natječaj za davanje stana u najam u Daruvaru, Trg dr. F. Tuđmana 2

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Daruvara

Javni natječaj za davanje stana u najam u Daruvaru, L. Ružičke 28

Javni natječaj za davanje stanova u najam 07.12.2020.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Poduzetničkoj zoni Dalit

Javni natječaj za prodaju nekretnine (jednosobnog stana) u vlasništvu Grada Daruvara usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara – garaže na Trgu kralja Tomislava 21 u Daruvaru

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

ODLUKA o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj i akademskoj 2020/2021. godini

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Daruvaru, S. Radića 7, ured E-6, br. 1 i 2.

Javni poziv za evidentiranje komunalne infrastrukture – javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila – Trg dr. Franje Tuđmana u Daruvaru

Javni poziv za evidentiranje nerazvrstanih cesta, 19 ulica u gradu Daruvaru, te naseljima Vrbovac i Daruvarski vinogradi


Odluka o odabiru kandidatkinja za pružanje podrške u projektu „Zaželi dostojanstven život u Daruvaru“

Poziv na pisano testiranje – Voditelj/ica projekta „Zaželi dostojanstven život u Daruvaru“

Poziv na pisano testiranje – Kontrolor rada zaposlenih žena na projektu „Zaželi dostojanstven život u Daruvaru“

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Daruvara 2020./2021.


Zaželi dostojanstven život u Daruvaru

OGLASI za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Zaželi dostojanstven život u Daruvaru“:
Radnica za pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
Referent – voditelj/ica projekta „Zaželi dostojanstven život u Daruvaru“
Referent-Kontrolor rada zaposlenih žena na projektu „Zaželi dostojanstven život u Daruvaru“

Zaželi – Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.1.1.13.0187


APN – JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za kupnju gotovih stanova
APN – JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za kupnju gotovih stanova

APN – Sadržaj ponude


JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Daruvara

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u „Poduzetničkoj zoni – Dalit“


DJEČJI VRTIĆ “VLADIMIR NAZOR” DARUVAR
Javni natječaj za prodaju nekretnina k.č. br. 930 k. o. Daruvar usmenim nadmetanjem (licitacijom)


Javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Daruvara usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

POPIS poslovnih prostora u vlasništvu Grada Daruvara koji su predmet kupoprodaje sadašnjim zakupnicima

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Daruvara usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom) 26.03.2020.

NATJEČAJ za izradu dizajnerskog rješenja za preuređenje dječjeg igrališta “Mirelino igralište” u Daruvaru

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora i građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni – Dalit 17.03.2020.

DJEČJI VRTIĆ “VLADIMIR NAZOR” DARUVAR
Javni natječaj za prodaju nekretnina k.č. br. 930 k. o. Daruvar usmenim nadmetanjem (licitacijom)
Javni natječaj za prodaju nekretnina k.č. br. 931/2 k. o. Daruvar
____________________________________________________________________
Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u „Poduzetničkoj zoni – Dalit“ 26.02.2020.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u „Poduzetničkoj zoni – Dalit“

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Poduzetničkoj zoni – Zapad II

Javni poziv za evidentiranje javnog parkirališta sa sjeverne strane TVP-a

Dječji vrtić “Vladimir Nazor Daruvar – JAVNI NATJEČAJ na neodređeno puno radno vrijeme

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom) – P. Preradovića 38 u Daruvaru

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Daruvara usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – Natječaj za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u gradu Daruvaru

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Daruvara 2019. – 2020.

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u gradu Daruvaru

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

Javni natječaj za davanje stana u najam u Daruvaru, Trg kralja Petra Krešimira IV. 2/21, na IV. katu

POZIV za dostavu ponude – radovi na izgradnji nadstrešnice na groblju
Poziv za dostavu ponude radovi na izgradnji nadstrešnice na groblju
Tehnički opis – Izgradnja nadstrečnice uz mrtvačnicu

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – pisano testiranje – Komunalni izvidnik

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – pisano testiranje – Savjetnik za financije

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – pisano testiranje – Viši referent za upravne poslove

NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme VIŠI REFERENT ZA UPRAVNE POSLOVE

NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme SAVJETNIK ZA FINANCIJE

NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme KOMUNALNI IZVIDNIK

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Daruvaru, Josipa Jelačića 2, na I. katu, ured E-VI, br. 17

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora i građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni – Dalit

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – pisano testiranje – Referent za komunalno i poljoprivredno redarstvo

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Daruvara usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u sklopu Mjesnog doma u Gornjem Daruvaru, Podborska ulica 21

Javni natječaj za prijam na radno mjesto “Referent za komunalno i poljoprivredno redarstvo”

Javni natječaj za davanje u zakup Hostela Daruvar u Malom Lošinju

Javni natječaj za zamjenu nekretnina

Javni poziv o postupku evidentiranja nerazvrstane ceste (Podborska ulica u Gornjem Daruvaru)

Javni natječaj za zakup poslovnih prostora u Poduzetničkoj zoni – Dalit

Javni natječaj za udruge 2019.

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Daruvara

Godišnji plan natječaja

Upute za prijavitelje

Javni natječaj za udruge civilnog društva 2019

Javni natječaj za kulturu 2019.

Javni natječaj za sportsku udrugu 2019.

Javni natječaj za udruge tehničke kulture 2019.

Obrazac izjave o financiranim projektima

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o partnerstvu

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac proračuna

Ogledni obrazac ugovora o financiranju

________________________________________

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Daruvaru, Kolodovorska 12

GRADSKA TRŽNICA – JAVNI NATJEČAJ – Za izbor i imenovanje UPRAVE DRUŠTVA – DIREKTORA

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Daruvaru, Josipa Jelačića 2, potkrovlje, ukupne površine 129,79 m2

Poziv na pisano testiranje, 28.11.2018. g. – Viši referent za upravne poslove

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU STANA U VLASNIŠTVU DJEČJEG VRTIĆA “VLADIMIR NAZOR” DARUVAR

Javni natječaj za davanje u zakup dva poslovna prostora u sklopu Gradske sportske dvorane u Daruvaru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE – Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom k. č. br. 657/4 k. o. Vrbovac, livada površine 1827 m2

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme VIŠI REFERENT ZA UPRAVNE POSLOVE

OBAVIJEST – Opis poslova_VIŠI REFERENT ZA UPRAVNE POSLOVE

Javni natječaj za davanje jednosobnog stana u najam u Daruvaru, Trg dr. F. Tuđmana 2

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

Javni poziv za prodaju posječene drvne mase u krugu pogona bivšeg DALIT-a u Daruvaru
Popis drvne mase u krugu pogona DALIT Daruvar

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Daruvara
Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Daruvara
Obrazac prijave na natječaj

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Hrvatskom domu u Daruvaru, Trg Presvetog Trojstva 4, prizemlje, ukupne površine 62,91 m2

Javni natječaj za davanje stambenog objekta u najam u Vrbovcu, Zeleni brijeg 36

Natječaj za čistačicu – poziv na pisano testiranje

JAVNI NATJEČAJ – S. Radića 46, posl. prostor površine 1935,95 m2

NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme ČISTAČ/ČISTAČICA

2. JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u Malom Lošinju, Bočac 24

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Daruvaru, Stjepana Radića 46

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u Malom Lošinju, Bočac 24

POZIV NA PISANO TESTIRANJE – Natječaj za referenta za komunalno i poljoprivredno redarstvo 2018.

POZIV NA PISANO TESTIRANJE – Natječaj za višeg stručnog suradnika za graditeljstvo

JAVNI POZIV – Evidentiranje nerazvrstane ceste – Ulica Podborje

NATJEČAJ za referenta za komunalno i poljoprivredno redarstvo
NATJEČAJ za višeg stručnog suradnika za graditeljstvo

Javni natječaj za davanje stanova u najam u Daruvaru, Kolodvorska 12 i Antuna Mihanovićeva 6

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora (namijenjen udrugama i drugim neprofitnim organizacijama)
Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora

JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području grada Daruvara

 

 

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Daruvara

Obrazac prijave na natječaj

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Daruvara

 

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara

JAVNI NATJEČAJ za referenta za obračun plaćanja i knjiženje – POZIV NA TESTIRANJE

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme – REFERENT ZA OBRAČUN PLAĆANJA I KNJIŽENJE

JAVNI NATJEČAJ za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora S. Radića 7 ured E-7

Oglas za referenta za obračun plaća i knjiženje – POZIV NA TESTIRANJE

FERENT ZA OBRAČUN PLAĆA I KNJIŽENJE

Oglas za čistačicu – poziv na pisano testiranje 23. ožujak 2017.

OGLAS – zamjena za čistačicu OŽUJAK 2017. godina

Oglas za čistačicu – poziv na pisano testiranje

Odluka o poništenju natječaja – referent naplate gradskih prihoda

OGLAS – zamjena za čistačicu 2017. godina

Oglas za čistačicu – poziv na pisano testiranje

OGLAS – zamjena za čistačicu 2016.

Oglas – referent naplate gradskih prihoda

Natječaj za stipendije 2016-2017

Obrazac prijave na natječaj 2016-2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content