Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite Grad Daruvar je obvezi popunjavanja postrojbi civilne zaštite na svom području. Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar je pravna osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Daruvara i potrebno je izvršiti popunu tima za djelovanje prilikom velikih nesreća i katastrofa, jer je dosadašnjim obveznicima istekla zakonska obveza sudjelovanja u operativnim snagama sustava civilne zaštite.
Jedan od načina popunjavanja postrojbi civilne zaštite je i javni poziv građanima i Grad je ovih dana objavio javni poziv.
Obveze članova postrojbe civilne zaštite pri Gradskom društvu Crvenog križa Daruvar je pomoć u slučaju velikih nesreća i katastrofa – zbrinjavanje, smještaj unesrećenih u za to predviđene smještajne objekte, pružanje osnovne prve pomoći, podjela hrane, odjeće i obuće i ostalih poslova koji budu potrebni.
Ovim putem molimo naše građane da se odazove na javni poziv.

Javni poziv - tim za GDCK Daruvar stranica 1Javni poziv - tim za GDCK Daruvar stranica 2

Skip to content