Poziv za dostavu prijedloga za javna priznanja 2019.g.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Daruvara – 2019.

Izvod iz STATUTA 1-13 – Javna priznanja

JAVNI POZIV

za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja

 

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Daruvara objavljuje da će zaprimati prijedloge za dodjelu priznanja i ostalih dodjela za «Dan Grada Daruvara»  (05. svibnja 2019.g.),   zaključno do 22. ožujka 2019. godine do 14,30 sati.   Prijedlozi se mogu predati osobno u Upravi Grada Daruvara ili poslati poštom na adresu: GRAD DARUVAR, Trg k. Tomislava 14, 43500 Daruvar,

 

U prijedlogu za jednu od dodjela obvezno je dostaviti i obrazloženje.

 

Mogućnosti predlaganja  su za:

  1. Počasni građanin Grada Daruvara
  2. Posmrtna priznanja Grada Daruvara
  3. Grb Grada Daruvara, nagrada za životno djelo
  4. Kolektivna i pojedinačna priznanja Grada Daruvara
  5. Plaketa Grada Daruvara

 

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja razmotrit će sve prispjele prijedloge, te predložiti Gradskom vijeću Grada Daruvara donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja na dan Grada Daruvara 05. svibnja 2019. g., radi dodjele priznanja na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Daruvara povodom «Dana Grada Daruvara».