Gradski savjet mladih Grada Daruvara poziva mlade Daruvara u Zagreb 6. Rujna na Dijalog EU- a s mladima

Budite aktivni! Uključite se u proces Dijaloga EU-a s mladima!

 

  1. rujna 2019. U Zagrebu (Kuća Europe) održat će se cjelodnevni događaj Dijaloga EU-a s mladima pod nazivom “Kap u europskom moru mogućnosti”.

Dijalog Europske unije s mladima predstavlja glavni participativni mehanizam na razini Europske unije koji ima za cilj omogućiti mladima da se njihovi glasovi čuju prilikom oblikovanja i usvajanja politika Europske unije o mladima, a razvijen je kroz poglavlje Europske strategije za mlade.

Cjelodnevni događaj održati ćemo s ciljem okupljanja mladih i osoba odgovornih za rad s mladima i politiku prema mladima, te ćemo ih informirati o Dijalogu Europske unije s mladima, metodama kojima se provode konzultacije te direktno uključiti u konzultacijski proces i dati priliku da iznesu mišljenje na postavljena pitanja. Njihova mišljenja uvrstit će se u izvještaj prema Nacionalnoj radnoj skupini Dijaloga EU-a s mladima u sklopu nadležnog ministarstva za mlade: Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Događaj je u potpunosti nepolitičkog karaktera, prvenstveno orijentiran na dijalog s mladima, a istom će nazočiti predstavnici institucija relevantnih u području rada s mladima, stručnjaci te mlade osobe.

Ovom prilikom, Grad Daruvar i Gradski savjet mladih Grada Daruvara želi omogućiti mladima Grada Daruvara sudjelovanje u mogućnostima izražavanja mišljenja mladih, s naglaskom na zagovaranje potreba mladih neurbaniziranih područja. Ručak je osiguran od organizatora, a prijevoz osigurava Gradski savjet mladih Grada Daruvara odnosno Grad Daruvar.

 Organizator ovog velikog događaja u sklopu Dijaloga je Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „Zamisli“ osnovana u travnju 2005. godine. Sjedište Udruge je u Zagrebu i djeluje na području Republike Hrvatske. Udruga Zamisli kao aktivna članica Nacionalne radne skupine za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima i članica Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske, a u suradnji sa Savjetom mladih Grada Zagreba organizira cjelodnevni događaj u sklopu konzultacija 7. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima u želji da pridonese što većem uključivanju mladih u konzultacijski proces u Republici Hrvatskoj.
Troškovi puta i ručka su osigurani za sve sudionike, a prijaviti se možete elektronski na e-mail adresu Predsjednice Gradskog savjeta mladih grada Daruvara tanja@udruga-impress.hr (Tanja Herceg, 095/8644869) do 4. rujna zaključno sa 16:00 sati ili do popunjavanja mjesta. U sadržaju maila potrebno je naglasiti: Ime i prezime, prebivalište i boravište, datum i godina rođenja, kontakt broj te istaknuti motivaciju za aktivnim sudjelovanjem. Nije potrebno imati predznanje u ovom području te je svaki prijedlog tijekom Dijaloga EU-a s mladima u svrhu poboljšanja kvalitete života mladih dobro došao. Radi ograničenih mogućnosti broja sudionika, prijave koje prve pristignu imat će prioritet.

Plan puta 6.9.2019.:

6:30 sati kretanje iza gradske uprave Grada Daruvara

9:00 – 9:30h Dolazak i registracija sudionika (Kuća Europe)

9:30 – 10:30 Uvod (Kuća Europe)

11:00 – 13:00 Konzultacije (Kuća Europe, Muzej prekinutih veza, Centar za mlade Grada Zagreba, Hrvatski sabor)

13:00 – 14:00 Ručak (Gornji grad)

14:00 – 15:30 Panel rasprava (Gornji grad)

15:30- 17:00 slobodno vrijeme

17:00 polazak za Daruvar

 

Zajednička tema koju je trio zemalja predsjedateljica Vijećem Europe odabrao glasi:

Stvaranje mogućnosti za mlade s fokusom na sljedeća područja odnosno podteme: Kvalitetni poslovi za sve, kvalitetan rad s mladima za sve, mogućnosti za mlade iz ruralnih sredina.

 

Ovaj događaj provodi Udruga Zamisli kao doprinos aktivnostima konzultacija provedbe Dijaloga Europske unije s mladima, a kroz Regionalni info centar za mlade Zagreb i Centar za mlade grada Zagreba, uz pomoć Savjeta mladih Grada Zagreba.