Mlada si i kreativna osoba? Znaš napraviti logo? Grad Daruvar sa savjetodavnim tijelom Gradskim savjetom mladih grada Daruvara Te poziva da pokažeš svoj talent i osvojiš 500,00 kn.

 

Od 14. veljače do 4. ožujka 2019. godine odvija se natječaj za najbolji logo koji će se koristiti u vizualima Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara. Autor pobjedničkog loga bit će nagrađen s 500,00 kn.

 

Što je Gradski savjet mladih Grada Daruvara?

Gradski savjet mladih Grada Daruvara jest savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Daruvara, koje je osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Daruvara. Djelokrug rada Savjeta mladih uređen je čl. 13. Zakona o savjetima mladih (NN br. 41/14). Gradski savjet mladih Grada Daruvara sačinjen je od 7 članova te se aktivno bave problemima mladih na području grada Daruvara. U slučaju bilo kojih upita, prijedloga vezanih za mlade u Daruvaru, možeš iste poslati na adresu anita.idzanovic@daruvar.hr.

 

Što trebam učiniti?

  • Izraditi prijedlog loga (u vektorima) za koji smatraš da može predstavljati Gradski savjet mladih Grada Daruvara
  • Poslati svoju prijavu (prijedlog loga u vektorima, informacije o autoru/ima, potpisanu izjavu) na adresu anita.idzanovic@daruvar.hr , a najkasnije do 4. ožujka 2019. godine.

 

Tko se može prijaviti?

Mlada osoba od 15 do 30 godina sa sjedištem na području grada ili okolice Daruvara.

Tim mladih osoba od 15 do 30 godina sa sjedištem na području grada ili okolice Daruvara.

 

Uz prijavu, koja se cjelokupna šalje na adresu anita.idzanovic@daruvar.hr,  treba dostaviti:

  1. Prijedlog loga Gradskog savjeta mladih grada Daruvara u vektorima
  2. Informacije o autoru ili autorima (ako je riječ o timu) loga: ime i prezime, adresa, kontakt broj, mail, status obrazovanja
  3. Potpisanu izjavu kojom se potvrđuje da je/su prijavitelj/i jedini autori  predloženog loga Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara te da, u slučaju pobjede na natječaju, za ustupanje korištenja loga u vektorima Gradskom savjetu mladih Grada Daruvara, uz osvojenu nagradu autori nemaju nikakvih dodatnih potraživanja.

 

Nakon cjelokupne prijave, čiji je rok za dostavu najkasnije 4.3., zadobit ćeš potvrdu o zaprimljenoj prijavi i ulazak u postupak ocjenjivanja. U postupku ocjenjivanja razmatrat će se samo cjelovite prijave koje sadržavaju prijedlog loga, informacije o autorima, potpisanu izjavu. Rezultati će biti objavljeni najkasnije do 20. ožujka 2019. godine.

 

U slučaju da je logo izrađen u timu osoba, tada se nagrada od 500,00 kn dijeli na cijeli tim koji stoji iza loga.

 

Tanja Herceg, predsjednica Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara