Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne djelatnosti Grada Daruvara objavljuje početak izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara.

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne djelatnosti Grada Daruvara, kao Nositelj izrade prostornog plana

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da se pristupilo izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 42. stavka 1. alineje 9. Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada Daruvara“ broj 1/21), Gradsko vijeće Grada Daruvara, svojoj 5. sjednici održanoj 24. veljače 2022. godine donijelo je Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara.

Odluka je objavljena u “Službenom glasniku Grada Daruvara” broj 2/22 od 25. veljače 2022.

O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Ministarstva, te na web stranici Grada Daruvara najmanje osam dana prije početka rasprave, sukladno Zakonu.

Detaljne informacije o tijeku izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara mogu se dobiti u gradskoj upravi Grada Daruvara, Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar., na web stranici Grada Daruvara na broj telefona 043/331-144.

 

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara

Skip to content