OBAVIJEST GRAĐANIMA, 21. 10. od 9,00 – 11.45 sati – PRAVNA KLINIKA

OBAVIJEST GRAĐANIMA, 21. 10. od 9,00 – 11.45 sati
Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja građanima pruža besplatnu pravnu pomoć. Osim u rezidentnoj klinici u Zagrebu građani imaju priliku potražiti besplatnu pravnu pomoć u 15 gradova kroz 7 krugova. Stranke na intervju sa studentima moraju ponijeti osobnu iskaznicu te dokumentaciju relevantnu za pravni problem. Pravna klinika strankama pruža opće pravne informacije i pravna mišljenja, no nije ovlaštena sastavljati podneske niti zastupati stranke u postupcima.
U petak, 21. 10. 2022. g. od 9.00 – 11.45 sati u prostorijama Gradske uprave Daruvar, Velika vijećnica, I. kat možete potražiti besplatnu pravnu pomoć Pravne klinike.
Skip to content