Treća besplatna edukacija za poduzetnice i poduzetnike, kao i sve one koji to žele biti

Treća besplatna edukacija za poduzetnice i poduzetnike, kao i sve one koji to žele biti drugog obrazovnog ciklusa, financirana iz proračuna Grada Daruvara, a u provedbi Ženskog poduzetničkog centra na temu:

„Razvoj prototipa proizvoda i/ili usluge!”

Predavačice gđe Andreje Rambrot Malenica

održat će se 11. ožujka 2020

u prostorima Gradske Vijećnice
Trg kralja Tomislava 14, Daruvar

od 16:00 do 18:00 sati

SUDJELOVANJE JE BESPLATNO

sve informacije mogu se dobiti putem maila: info@poduzetnica.hr