LAG BILOGORA-PAPUK DODJELJUJE BESPOVRATNA SREDSTVA MALIM POLJOPRIVREDNICIMA

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“

objavljuje

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.2 LRS

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

OZNAKA NATJEČAJA:   PMG-1/2018

za područje  gradova :Grubišno Polje i Daruvar te općina :Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Predmet natječaja: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Bilogora-Papuk“

Obuhvat područja LAG-a Bilogora-Papuk:

Gradovi: Grubišno Polje i Daruvar  i Općine: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Visina javne potpore po projektu :111.678,00 HRK ( 15.000 EUR) koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Ukupno raspoloživa sredstva po ovom natječaju :673.632,00 HRK

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA PREUZIMA SE  NA MREŽNOJ STRANICI  LAG-a  BILOGORA-PAPUK

www.lag-bilogora-papuk.hr

opcija  NATJEČAJI – mjera 1.1.2. LRS

ili na mrežnim stranicama gradova i općina LAG obuhvata

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 26.03.2018, a najkasnije do 30.04.2018  na adresu:

LAG BILOGORA-PAPUK

PMG-1/2018

Trg b.J.Jelačića 1, 43 290 Grubišno Polje

U slučaju podnošenja prijave projekta izvan roka propisanog Natječajem, nositelju projekta se vraća neotvorena prijava projekta i izdaje Obavijest o nepravovremenosti.

Od 08.03.2018 do 29.04.2018 zainteresirani prijavitelji  mogu postavljati pitanja putem mail adrese  natjecaj@lag-bilogora-papuk.hr

Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici  www.lag-bilogora-papuk.hr  pod opcijom pitanja i odgovori.

Za zainteresirane prijavitelje održati će se  2(dvije) radionice na kojima će se prisutnima pojasniti uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedura prijave na LAG natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja : 14.03.2018(srijeda),Grubišno Polje, gradska vjećnica, u 14:30

19.03.2018(ponedjeljak),Daruvar, gradska vjećnica, u 15:30

Skip to content