Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja građanima pruža besplatnu pravnu pomoć. Osim u rezidentnoj klinici u Zagrebu na adresi Josipa Jurja Žerjavića 6, građani imaju priliku potražiti besplatnu pravnu pomoć u 15 gradova kroz 7 krugova.
Stranke na intervju sa studentima moraju ponijeti osobnu iskaznicu te dokumentaciju relevantnu za pravni problem. U radu na predmetima stranaka studentima pravna mišljenja pregledavaju studentski i akademski mentori. Akademski mentori su pravni stručnjaci, odvjetnici, odvjetnički vježbenici te profesori Fakulteta.
Pravna klinika strankama pruža opće pravne informacije i pravna mišljenja, no nije ovlaštena sastavljati podneske niti zastupati stranke u postupcima.
U Gradu Daruvaru možete potražiti besplatnu pravnu pomoć Pravne klinike u petak, 17. 12. 2021. od 9.00 – 11.45 sati u prostorijama Gradske uprave Daruvar, Velika vijećnica, I. kat.
Skip to content